Home

Nieuws 9944 x bekeken 24 reacties

Aanscherping mestbeleid in Zuidoosten

Den Haag – Om de grondwaterkwaliteit in het zand- en lössgebied in Zuid-Nederland te verbeteren gaat de werkingscoëfficiënt voor varkensdrijfmest per 1 januari 2014 omhoog van 70 naar 80 procent.

Daarnaast wordt per 2015 een korting doorgevoerd van 20 procent op de totale stikstofgebruiksnorm voor uitspoelingsgevoelige akker- en tuinbouwgewassen, inclusief mais. Hieronder vallen ook consumptieaardappelen, suikerbieten, graszaad en plantuien.
Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) treft de extra maatregelen in het kader van het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn, waarover het ministerie in onderhandeling is met de Europese Commissie. De maatregelen zijn nodig om ook in het zuidelijk zand- en lössgebied te gaan voldoen aan de norm van 50 milligram nitraat per liter water en om in aanmerking te komen voor een nieuwe derogatie om meer stikstof te mogen aanwenden dan 170 kilo N uit dierlijke mest.

Om de oppervlaktewaterkwaliteit overal in Nederland op het gewenste niveau te krijgen, is naast de generieke maatregelen ook regionaal en lokaal maatwerk nodig, schrijft Dijksma. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO Nederland en de Unie van Waterschappen gaat hier mede invulling aan geven. Generiek worden de fosfaatgebruiksnormen verlaagd zoals ook al was aangekondigd in het vierde actieprogramma, waarbij evenwichtsbemesting de uiteindelijke doelstelling is.

Dijksma geeft het bedrijfsleven wel mogelijkheden om met alternatieven te komen voor de generieke gebruiksnormen. Initiatieven die door wetenschappelijke onderbouwing en private borging kunnen aantonen en garanderen dat zij met andere maatregelen tot een gelijk milieuresultaat komen, krijgen van Dijksma vanaf 2015 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor de generiek gebruiksnormen. Als voorbeeld hierbij noemt Dijksma de praktijkproef met bedrijfsspecifieke fosfaatevenwichtsbemesting in de melkveehouderij, met onderbouwing van de Wageningen UR en borging van de zuivelketen. Hiervoor kan ook in 2014 al ontheffing worden gevraagd.

In het vijfde actieprogramma komt ook een opbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnormen voor granen op kleigrond en een permanente regeling voor stuifschadebestrijding. Er komt geen uiterste datum voor de inzaai van een vanggewas na maisteelt. Er komt geen fosfaatvrijstelling voor bodemverbeteraars.
Uit de gesprekken met Brussel blijkt dat De Europese Commissie scherp toe ziet op de wijze waarop Nederland om gaat met de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water.
Op 19 december wordt in Brussel gestemd over een nieuwe derogatie voor Nederland.

Laatste reacties

 • c.putten

  weer alles voor de koeieboeren met hun degoratie ten koste van de varkens,actie,weer met de trekker de weg op.

 • W.postduif

  Volledig met 1 eens altijd hetzelfde ik dacht dat ze alleen in India heilige koeien hadden

 • minasblunders1

  'Initiatieven die door wetenschappelijke onderbouwing kunnen aantonen.....'

  Ik wacht al 15 jaar op de wetenschappelijke onderbouwing van de mestwet. Het werken met 'Wageningse rekenregels' (naar eigen zeggen) kun je toch geen wetenschap noemen!!

 • Bacon

  Alleen aanscherpen mestbeleid of gaan ze de prijs ook aanscherpen en naar een betaalbaar niveau brengen.

 • jrboer

  De eerste reageerders vergeten even dat er door de derogatie ook meer ruimte is voor varkensmest...

 • John*

  er is geen betere bemesting voor grasland dan varkensmest, en er is geen betere bemesting voor bouwland dan rundveemest. toch een veel beter idee dat varkensvoer uiteindelijk vlees melk granen en aardappelen wordt? en wat van melk, granen en aardappelen niet geschikt is voor humane consumptie wordt weer varkensvoer... dat is pas kringloop denken

 • vleesvarkenshouder

  De kop van het artikel komt niet overeen met de inhoud. De titel is eerder. Landelijke aanscherping mestbeleid; om zuidoosten te laten voldoen aan de norm

 • m.nieuweboer

  Sinds de mest in de bodem moet worden geïnjecteerd om de vermeende schade van NH3 terug te dringen is de uitspoeling naar het grondwater/bodemwater toegenomen.De bodem wordt zuurstofloos door mestinjectie en houdt geen mineralen vast omdat het bodemleven is vernietigd.
  Zie voor meer info www.natuurlijkvoedsel.nl

 • Grensboerke

  Als gekeken zou worden naar de gewassen, zou grasland nog beter uit de bus komen en de akkerbouwgewassen nog slechter. Dus ik begrijp niets van de eerste twee reacties. Onder grasland worden de normen gehaald, vandaar ook aanvullende maatregelen bij akkerbouwgewassen.
  Had men van af het begin derogatie alleen op grasland toegestaan, dit is ook het enige dat uit te leggen is, dan had grasland een nog hogere norm gekregen en de andere gewassen juist lagere normen.

 • j.verstraten1

  grensboerke heeft het in de gaten. Trouwens in zo brabant zij ook veel veehouders die veel mais telen en niet aan derogatie doen dus die worden ook getroffen.Dijksma schrijft ook open te staan voor initiatieven mits onderbouwd en geborgd voor afwijkende regels. Ipv hier te schimpen op melkveehouders kunnen varkenshouders beter energie steken in initiatieven waardoor de akkerbouw, die hier ook de dupe van is, mest blijft gebruiken. Zolang de nitraatrichtlijn niet gehaald word zal de overheid de normen blijven aanscherpen, kun je mekkeren of met de trekker de weg op gaan, wat je wilt.

 • niek brabant

  word het geen tijd om de overheid de rug toe te keren ?

 • Boerderijp

  Hoe zou het toch komen dat de nitraat meer uitspoelt op de zandgronden in het zuidoosten van het land?

  Dit deel hoort al jaren bij Nederland, en heeft dus al jaren te maken met dezelfde wetgeving als het om het gebruik van mest gaat. Volgens mij ligt dat niet aan het soort zand.

  Wie is nu te grazen genomen, de overheid of de boer?

 • Joseph,de man

  WEl EENS GEHOORD VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD,VEROORZAAKT DOOR DE OVERHEID

  IEDERE RECHTER GAAT HIER IN MEE EN ALLE SCHADE WORDT BETAALD
  MAAR DE VAKBOND EN LTO ZULLEN ER WEL GEEN ZIN IN HEBBEN,ZE ZOUDEN ER EENS MOE VAN WORDEN.

 • Mozes

  @Boerderijp, dat alleen in het zuidoosten het nitraatgehalte in grondwater nog te hoog is ligt inderdaad niet aan het soort zand. Het ligt aan het soort mestintermediair. Vraag het maar aan Niels Lentjes, die kan het uitleggen. Wie zijn nu te pakken genomen met al dat gerotzooi?

 • rdkland

  er wordt nog door verschillende boeren op grote schaal gerotzooid als je ziet hoe langzaam ze soms met die ton over het land rijden en dan een paar dagen later nog een keer over hetzelfde stuk... de meeste boeren weten wel wie er bij hun in de regio meer bemesten dan is toegestaan, deze maken het nu wederom kapot voor de grote meerderheid die zich keurig aan de regels houd

 • Kriek

  De politiek........ in Brabant willen ze wel met chemicalieen schaliegas gaan winnen, wat voor chemicalieen komen er dan in het drinkwater?
  Boeren steeds minder bemesten en minder spuiten maar wel IN de grond chemicalieen gebruiken, wie gaat hier voor op de bres dat het niet zal gaan gebeuren, Drinkwater is eerste levensbehoefte dus ben er zuinig op,
  en uit de wetering hier in Brabant durf ik best in te zwemmen ben ik niet bang voor, maar als in ons drinkwater chemicaliën zitten wat dan.

 • ynzeoenema

  Alle boeren met weinig grond zitten in het zuiden...dan weten we ook waar vroeger gesmeten is met mest...lijkt mij dus heel rechtvaardig

 • Fozzy Bear

  Er staat toch nergens dat de normen en omrekenfactor alleen op het zuidelijk zand en lossgebied wordt aangepast.

 • Limo is in

  @M.Nieuweboer. Hoezo bodemleven vernietigd? Hier op de zandgrond is er volop bodemleven en sinds er geinjecteerd/zodenbemest wordt zijn de opbrengsten beter geworden met minder (kunst)mest. Verklaar dat dan eens?

 • drientje

  Ach het maakt niet uit of de stikstofgebruiksnorm verlaagd wordt. Gewoon iets meer frauderen, en je bent weer op het oude niveau. Overigens, de stalbalans krijgt niemand sluitend, de overheid vraagt dan ook om fraude.
  Sharon heeft weer wat waarmee ze zich kan profileren.

 • afm

  en lto doet deeze keer ook weer gezelig mee aan boertju pesten

 • minasblunders1

  Kjan1402, dat komt door de mest die er in de praktijk wel is, maar op papier niet.

 • minasblunders1

  Dit zijn de 'betere mineralenmanagers'. Zeg maar die boeren uit #15 die zééééééééér langzaam met die ton over het land rijden.

 • kuijpers reniers

  eu hoe moet het met de steeds groter worden de populaties wilde beeste herten reeën wilde zwijnen,schotse hooglanders en wat er al nog meer rond loopt, die schijten toch ook en nog wel in het bos ook kan dat wel allemaal of gelden er voor die beesten geen regels !!!!!!!!!

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.