Home

Nieuws 738 x bekeken 1 reactie

Verbod op wateronttrekking rond droogtegevoelige natuur

Zwolle - In Oost-Nederland komt een verbod op wateronttrekking voor beregening en bevloeiing in beschermde zones rondom verdrogingsgevoelige natuur. Vijf waterschappen hebben dit afgesproken.

Tot nu toe gold in deze gebieden alleen een meldings- en vergunningsplicht voor onttrekkingen van meer dan 10 kubieke meter per uur. Kleinere onttrekkingen waren vrij. Dit voorjaar kwam er al een verbod voor nieuwe onttrekkingen in de beschermde zones. Voor de bestaande onttrekkingen komt er overgangsbeleid.

De maatregel vloeit voort uit nieuw beleid dat dit voorjaar door de betrokken waterschappen is afgesproken. Het gaat om Groot Salland, Reest en Wieden, Velt en Vecht, Rijn en IJssel, en Regge en Dinkel. Uitgangspunt is: 'onttrekken waar dat kan, beschermen waar dat moet'.

Hoeveel boeren door de maatregel geraakt worden, is nog niet te zeggen. De schappen starten binnenkort met een inventarisatie. Grondeigenaren in de beschermde zones krijgen een vragenlijst waarop ze kunnen invullen of en hoeveel water ze onttrekken.

Volgens waterschapsmedewerker Jan Arie van Berkum beslaan de beschermingszones 'enkele procenten' van het totale gebied dat de waterschappen beheren. Elders zijn de regels voor wateronttrekking juist versoepeld, stelt hij. Volgens hem hebben wateronttrekkers er belang bij om de enquête in te vullen, omdat ze dan in aanmerking komen voor de regels van het nog op te stellen overgangsbeleid. Bedoeling is dat dit voor het volgende groeiseizoen duidelijk is.

De beleidswijziging vloeit voort uit de overheveling van het grondwaterbeheer van provincies naar waterschappen. Het beheer van het oppervlaktewater lag daar al.

Eén reactie

  • jordi 1455

    Moeten die pompen van de Vitens ook dan weg? of krijgen die grootverbruikers die op zijn minst 100 kuub per uur opslurpen weer vrijstelling.

Of registreer je om te kunnen reageren.