Home

Nieuws 15 reacties

Van Vollenhoven: natuur aanwijzen als Rijksnatuurmonument

Hoevelaken – De lappendeken van verschillende soorten natuurgebieden zou drastisch ingeperkt moeten worden en vervangen door een heldere indeling. Dit zegt professor mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Groenfonds in het jaarbericht 2012.

Van Vollenhoven spreekt over een afbreukrisico voor natuur en landschap, omdat naast de professionals bijna niemand meer weet waar het natuurbeleid over gaat. Van Vollenhoven: “Duidelijkheid is nodig om de samenleving helder te maken waar je mee bezig bent. Aan deze duidelijkheid heeft het naar mijn mening in hoge mate ontbroken, omdat de huidige indeling van natuurgebieden in Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur, Nationale Parken, Nationale Landschappen, Rijksbufferzones, Recreatie om de Stad et cetera niet alleen uiterst verwarrend is, maar daardoor ook geenszins het draagvlak voor natuur in de samenleving heeft weten te bevorderen.” De voorzitter oppert in zijn voorwoord om natuur aan te wijzen tot ‘Rijksnatuurmonument’. Voor de samenleving is dan duidelijk dat het behoud van dit stuk natuur, water of landschap gezien moet worden als een nationaal belang.

“Als we kans zien ieder Rijksnatuurmonument bovendien te voorzien van een heldere tekst en uitleg over het ‘waarom hiertoe besloten is’, wordt ook duidelijkheid, transparantie en betrokkenheid gecreëerd”, schrijft de voorzitter. Volgens hem zullen mensen hierdoor weer meer het gevoel krijgen ‘dit is van ons’.

Van Vollenhoven pleit ook voor een andere wijze van financieren van het natuurbeleid. “We moeten onder ogen zien dat de tijd dat de overheid zélf het behoud van al onze natuur en onze waardevolle cultuurlandschappen kan bekostigen achter ons ligt.” Als voorbeeld noemt hij Nationaal Restauratiefonds. Middels laagrentende en langlopende leningen in combinatie met fiscale faciliteit worden monumenten onderhouden. Vandaag de dag wordt volgens Van Vollenhoven 70 procent van alle Rijksmonumenten onderhouden en gerestaureerd met dergelijke leningen en wordt nog maar 30 procent van alle monumenten via subsidies in stand gehouden. “Ik zou graag willen verkennen tot in welke mate lenen voor natuurdoelen effectief is”, aldus de voorzitter.

Laatste reacties

 • alco1

  Zo blijf je allemans vriendje. Laat hem maar eens een mening geven over ganzen ovp e.d.

 • piethermus1

  Oude landbouwpolders kun je ook beschouwen als Rijksmonumenten... Maar ja! Landbouwgrond als monumenten beschouwen ligt niet zo lekker bij bepaalde soorten lieden...

 • agratax2

  Natuur aanwijzen als Nationaal monumet prachtig! Maar wie draait op voor de kosten van monumenten onderhoud? De overheid heeft al moeite genoeg om de ander Nationale monumenten samen met de eigenaren te onderhouden. Het is niet de status die we geven aan een monument die bepaalt of er wel of geen onderhoud gepleegd kan worden. Onderhoud heeft te maken met GELD en niet met status en als het geld er niet is, is er geen onderhoud mogelijk.

 • Mels

  Hoe oud is die man eigenlijk en gaat t wel goed met em? Idd geen geld om ouderen van fatsoenlijke zorg te voorzien maar wel dit soort kretologie bezigen.

 • anton1937

  Slechts een beperkt aantal gebieden als natuurgebied is een goed idee. Nu zijn soms enkele strookjes grond opgenomen als E H S is onzinnig . Alleen gebieden van. 500 ha moeten beschermd worden.

 • info36

  Hij heeft in ieder geval de wind in de zeilen

 • Zippie

  En mogen deze monumenten dan ook beheerd worden met het geweer?
  Of mogen we niet hardop roepen dat Pieter een fervent jager is?

 • lajanski1

  Geachte heer van Vollenhoven. Dat bestaat al. De Natuurschoonwet 1928 werd met dit doel in leven geroepen onder het miniterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Helaas inmiddels heel ver afgedwaald van het opengestelde pad. Binnenkort weer te evalueren. Grijp uw kans!

 • Elevage

  wel een hele leuke zin: naast de professionals weet niemand waar het natuurbeleid over gaat.
  Vraag is dan wie die professionals zijn ( de ezels die runderen en paarden in een kamp stoppen bijvoorbeeld)
  en dan is dit natuurlijk een waarheid als een koe, want er zijn erg veel niet-professionals die dit al veel eerder hebben verkondigd, maar waar natuurlijk niet naar geluisterd word! Nee want stel je voor dat er ineens minder ambtenaren nodig zijn om dit vage beleid uit te voeren.. dus die ambtenaren houden het beleid wel in stand. Hup weer een naam erbij, en weer alle administratie omboeken: houd je van de straat !

 • Romeijn

  Die wordt de komende tijd nog wel teruggefloten door andere hotemetoten die wat beter op de hoogte zijn.

 • drientje

  Precies Elevage, de 'professionals' zijn gewoon broodheren.
  De burger weet maar al te goed dat deze broodheren de burger probeert leeg te kloppen. Van Vollenhove valt overigens ook onder die broodheren, dit maakt zijn verhaal nogal gekleurd.

 • agratax2

  anton1937. De EHS zal niet verdwijnen bij het aanwijzen van natuurmonumenten. EHS is Europees en dus van een ander calliber.

 • Loraine

  De EHS, ik geloof Nationaal Natuur Netwerk, beperkt zich tot Nederland. Natura 2000 daarentegen is Europees, dus ik denk dat je die bedoelt agratax1

 • abtje

  Denk dat dit niet helemaal eerlijk is in de richting van Meester Pieter van Vollenhove. Als hij ergens inzit doet hij dat voor de volle honderd procent en ontziet dan niemand. In de ongevallenraad, of wat was dat precies, had hij ook maling aan alle hoge Pipo's en haalde alles uit de kast. Juist omdat hij koningklijk is konden ze hem niet temmen. Daarna waren ze blij dat ie daar weg was en kon de doofpot weer geactiveerd worden.
  Deze man kan dingen bereiken die anders onmogelijk zijn, dus laat hem maar zijn gang gaan, is alleen maar goed.

 • trijnie

  Ik ben niet koningsgezind, verre van dat, maar ik vind dat die van Vollenhove vaak hele goeie dingen naar voren brengt en ook niet te beroerd is zijn handen uit te steken. En het is erg moedig een huwelijk aan te gaan met iemand van het koninklijk huis want het is dan helemaal gedaan met je vrijheid.
  Ik zou niet graag met hem ruilen.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.