Home

Nieuws 5 reacties

Groei veestapel in Noord-Brabant aan banden

Den Bosch – In Brabant kunnen bedrijven in gebieden met een overconcentratie aan vee enkel uitbreiden binnen het volume van de stoppende bedrijven. De provincie wil daarmee voorkomen dat het aantal stuks vee toeneemt.

Dat blijkt uit het nieuwe Ruimtelijke Ordeningsbeleid dat verantwoordelijk gedeputeerde Yves de Boer vrijdag presenteert. De ZLTO verwijt de provincie te denken in 'platte' normen.

Een rem op de ontwikkeling van de veestapel en een versnelde verduurzaming van de veehouderij in Brabant zijn de uitgangspunten in het nieuwe Ruimtelijke Ordeningsbeleid (RO). Een veebedrijf kan uitbreiden boven de 1,5 hectare als een ander veebedrijf feitelijk en juridisch wordt opgeheven en er per saldo geen groei plaatsvindt van het vergunde aantal dieren.
Tot nu toe is het niet mogelijk om groter te bouwen dan 1,5 hectare. In gebieden met grote concentraties vee zoals in Zuid-Oost Brabant waar veel knelpunten voorkomen, kunnen veebedrijven alleen uitbreiden nadat een sanering van bestaande bedrijven heeft plaatsgevonden. Tot die tijd is geen uitbreiding mogelijk. Veebedrijven bij natuurgebieden en Ecologische Hoofdstructuur (EHS) mogen per definitie niet uitbreiden als het nieuwe RO-beleid van kracht is.
Jurist Paul Bodden zegt dat het nieuwe RO-beleid er feitelijk toe gaat leiden dat Brabant op slot wordt gezet. De provincie bestrijdt dit echter en zegt dat de groei van bedrijven mogelijk is volgens de nieuwe normen.

Nieuw in het RO-beleid is ook de bovengrens voor geur en fijnstof in de bebouwde kom en in buitengebieden. De ZLTO ziet liever dat per gemeente een grens gesteld wordt en niet provinciaal.

Tegelijk zet Brabant in op een versnelde verduurzaming van de veehouderij. Alleen bedrijven die aantoonbaar duurzaam zijn en maatschappelijk en landschappelijk inpasbaar, krijgen nog ontwikkelruimte en toekomstperspectief.

De bedrijven die bovenwettelijk presteren maken kans op een vergunning. Hiervoor wordt een nieuwe beoordelingsmethodiek ontwikkeld, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV). Hierin worden criteria opgenomen zoals dierwelzijn en antibioticagebruik. Bodden meent dat de provincie Brabant de Verordening Ruimte misbruikt om grenzen te stellen aan de veehouderij. “Allerlei niet RO-gerelateerde onderwerpen worden in de BZV opgenomen en gaan gelden als voorwaarden om een vergunning te kunnen krijgen.”

Uitbreiding groter dan 1,5 hectare is mogelijk in bijzondere gevallen en de locatie moet het toelaten. Melkveebedrijven moeten kunnen aantonen over voldoende grond te beschikken voor een veebezetting van 2 GVE per hectare grond of minder. ZLTO zegt het te betreuren dat Brabant ‘platte’ normen als uitgangspunt neemt.

In het RO-beleid staat dat een veehouder die wil uitbreiden in dialoog moet, waarbij het belang van omwonenden als uitgangspunt dient.

De aanwezige bouwrechten kunnen alleen worden benut als een bedrijf voldoet aan de nieuwe normen.

Laatste reacties

 • bertes

  vroeger toen er armoede kwam of veel werkeloos. economie stond er slecht voor. dan hadden we nog altijd de landbouw die er voor zorgde. dat er weer werk kwam. maar de laatste jaren lijkt het steeds dat de politiek nog steeds hoog in hun bol hebben zitten.
  weet je wat. we jagen de landbouw de grens over. wand het stinkt naar dieren. en we willen alleen nog maar parfum ruiken in het buiten gebied. en er is nog genoeg geld om verder natuur te ontwikkelen. het geld halen ze bij de ouderen en de gezondheidzorg. en de pensoenen. ze willen meer vakantie plekken.

 • donkersmelkvee

  Mee eens bertes, je wordt als agrarische sector vaak voor overbodig aangezien. Mensen en politici hebben niet in de gaten dat juist de landbouw de economie uit het slob kan trekken.

 • jaapjo

  je kan ook met tuinbouw beginnen Bertus,als je zo begaan bent met de werkgelegenheid

 • cornelis 22

  Dus de provincie heeft ook al mensen in dienst die zich met het antibiotica gebruik per bedrijf gaan bemoeien.Ik dacht dat daar net al van rijkswege een heel systeem van opgetuigd was. Ik zie toch echt ruimte om hier wat te bezuinigen en dan heb ik het niet over de antibioticum maar over het budget van de provincie.

 • Sjaak

  Dit was dan een duidelijke voorbode op het uiteindelijke bouwverbod.
  Weet helemaal niet hoe dit nu uit gaat pakken, maar om enige rechtsgelijkheid te behouden tussen de veehouders onderling, zou de BZV voor iedere veehouder moeten gelden, want citaat; “Allerlei niet RO-gerelateerde onderwerpen worden in de BZV opgenomen en gaan gelden als voorwaarden om een vergunning te kunnen krijgen.”
  Daarbij geldt dan tevens, dat wanneer men niet aan de BZV voldoet, wanneer de bouw is voltooid, de stal niet op volle capaciteit mag draaien.
  Dát moet dan dus voor iedere veehouder gelden naar mijn mening!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.