Home

Nieuws

Export dierlijke mest iets lager dan in 2012

Assen – De export van dierlijke mest is dit jaar tot en met mei iets lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen. Tot en met mei werd 1,05 miljoen ton dierlijke mest geëxporteerd met 11,2 miljoen kilo fosfaat en 14,4 miljoen kilo stikstof.

Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2012 was de mestexport 38 procent toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Jaap Uenk, van Cumela is tevreden. "Door het late weer liep de afzet stroef. Toch is de achterstand beperkt gebleven tot 3 procent."
De export naar Duitsland steeg dit jaar met 2 procent ten opzichte van 2012, naar 6,8 miljoen kilo fosfaat. De export naar Frankrijk nam met 9 procent toe naar 2,7 miljoen kilo fosfaat. Naar België werd 25 procent minder geëxporteerd dan in 2012; 1,6 miljoen kilo fosfaat. Dit komt mogelijk doordat de mest nu in Nederland wordt bewerkt voor de verdere export, terwijl dat eerder bij een tussenstop in België gebeurde.
Voor het eerst is de meeste hoeveelheid fosfaat geëxporteerd via bewerkte mest of mengmest. Het gaat om 4,3 miljoen kilo fosfaat, 26 procent meer dan vorig jaar. Daarmee is de pluimveemest (4,1 miljoen kilo fosfaat) net ingehaald. Via de export van varkensmest gaat 1,5 miljoen kilo fosfaat de grens over, export van rundveemest is met 211.600 kilo fosfaat beperkt.  De mengmest en bewerkte mest gaat vooral naar Frankrijk en Duitsland. 
Het nieuwe mestbeleid richt zich op mestverwerking en afzet van mineralen uit dierlijke mest buiten de Nederlandse agrarische sector. Export speelt hierbij een belangrijke rol. Nederland moet in 2014 ongeveer 17 miljoen kilo fosfaat verwerken om het mestoverschot weg te werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.