Home

Nieuws

Energieakkoord zo goed als rond

Den Haag - Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over de definitieve versie van het energieakkoord. In juli werden de partijen het al op hoofdlijnen eens.

Naar verwachting kunnen volgende week de handtekeningen gezet worden onder de plannen, nadat eerst de achterbannen van de betrokken organisaties zijn geraadpleegd.

In het energieakkoord staan maatregelen als het vervroegd sluiten van kolencentrales, het meer inzetten op duurzame energie en extra geld voor woningisolatie.

Volgens ingewijden zijn de afspraken die in juli zijn gemaakt, grotendeels overeind gebleven, maar zijn op een aantal punten 'doelstellingen' veranderd in 'resultaatverplichtingen'. In 2016 worden de afspraken geëvalueerd. Een speciale commissie moet erop toezien dat er druk op de ketel blijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.