Home

Nieuws 4251 x bekeken 49 reacties

Dierenbescherming stapt uit ‘mislukt’ QLL

Den Haag - De Dierenbescherming stapt uit het bestuur van het kwaliteitsborgingsysteem Quality system Livestock Logistics (QLL). Volgens de organisatie is het project uitgelopen op een mislukking doordat de veetransportsector belangenbehartiging de boventoon laat voeren. Dat schrijft directeur Frank Dales in een brief aan QLL, waarvan een afschrift is verstuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) en de Tweede Kamer.

De Dierenbescherming stelt dat de meeste partijen in de veehandel en veetransport dierenwelzijnsproblemen ontkennen of bagatelliseren. Binnen die context blijkt het een brug te ver voor belangenbehartigers om over hun eigen schaduw heen te stappen en hun leden te controleren en te bestraffen.

De kritiek van de Dierenbescherming spitst zich toe op een aantal punten. Dales vindt het merkwaardig dat QLL nog steeds niet alle wettelijke regels heeft overgenomen. Zo zijn de beladingsgraden van varkens en de stahoogtes van runderen in QLL incompleet, omdat de sector het daarmee oneens is. “Nu is het ieders goed recht om voor wijziging van onwelgevallige regels te pleiten, maar in de tussentijd zal men zich toch aan die regels moeten houden”, schrijft hij. “En voor een kwaliteitsborgingsregeling moet niet selectief worden gewinkeld in de wet.”

Ook noemt Dales het merkwaardig dat de sector voordelen van de overheid verwacht in ruil voor naleving van de wet. Een voorbeeld daarvan is stal- in plaats van klepkeuring. Daarnaast hekelt hij de inspanningen van de sector voor een versoepeling van de regels voor het verzamelen van vee. Deze week nog overhandigde directeur Andries Kingma van de Leeuwarder veemarkt een petitie hierover aan Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD). Kingma vindt het oneerlijk dat de regels in Nederland strenger zijn dan in andere EU-lidstaten. De Dierenbescherming vindt dat de sector hiermee Russisch roulette speelt, omdat de regels zijn bedoeld om de verspreiding van dierziekten te voorkomen.

De controles die QLL uitvoert, stellen volgens de Dierenbescherming weinig voor. Er worden geen veewagens onderweg gevolgd en staande gehouden. De GPS-gegevens van buitenlandse transporten worden bovendien hoogstens achteraf bekeken, waardoor het risico bestaat dat deze in de tussentijd zijn gemanipuleerd. Indien er dan toch een overtreding wordt geconstateerd, zijn de sancties doorgaans te laag.

Dales benadrukt dat hij niet tegen een privaat kwaliteitssysteem is. Maar dan moeten volgens hem wel de nodige 'checks & balances' worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat de controles en sancties daadwerkelijk iets voorstellen.

Laatste reacties

 • Mozes

  Versoepeling van de regels voor het verzamelen van vee roept niet alleen weerstand op bij de dierenbescherming maar bij iedereen die het belang van de export en de risico's van ziekteverspreiding kent.

 • tonneke

  de dierenbescherming is een organisatie van helemaal niks ze kunnen alleen roepen en schrijven over de dingen waar ze zelf geen antwoord op hebben of verstand hebben.
  En als het te moeilijk voor ze wordt lopen ze weg
  En hoge boetes schrijven kunnen ze ook terwijl ze zelf subsidie krijgen van de overheid.
  Dat er controles moeten zijn is goed maar al die regels die ze verzinnen gaat een export land als nederland aan kapot?

 • Miriamnu

  tonneke, wat is het toch makkelijk om het onderwerp te vermijden door kritiek te geven op een organisatie die dierenwelzijn wil bewerkstelligen in een wereld van leed en verdriet. Ja lees het goed, verdriet. dieren hebben gevoelens als verdriet, blijdschap enz.
  Tonneke, steek vooral je kop in het zand en verdien lekker verder!

 • koestal

  ach,laat de dierenbescherming eerst eens in het buitenland kijken ,bv. in Spanje bij een stierengevecht

 • Koeienboer

  Ik heb mijn koeien net verteld dat ze ook best eens mogen uithuilen op m'n schouder... sprong er meteen 1 op m'n rug, tochtig natuurlijk! Een lol dat ze hadden.... Miriamnu gaat ons vertellen dat een dier stress kan hebben... Nou dat had ik al lang in de gaten.... toen ze verplicht naar buiten moesten bij 30 graden (als het aan de dierenbescherming had gelegen!)

 • jordi 1455

  @Miriamnu waar was de dierenbescherming toen er bijna 1700 stuks vee van de honger omkwamen, door het wanbeleid van staatsbosbeheer? dat was toch ook dierenmishandeling? of is staatsbosbeheer bij de dierenbescherming heilig?

 • zanden

  @ tonneke. De Dierenbescherming is een organisatie die volledig afhankelijk is van giften. Dat kunt u zelf lezen op hun site. Er zijn dus héél veél Nederlanders die de Dierenbescherming geldelijk steunen. Ook ik doe dat. U roept dus zelf maar wat, terwijl u dat de Dierenbescherming verwijt.
  Niet de Dierenbescherming krijgt subsidie van de Overheid, maar de agrarische sector. Op allerlei wijzen. Bijvoorbeeld een melkveehouder met 100 melkkoeien die 800.000 kilo melk produceert krijgt daarvoor elk jaar weer 28.000 euro subsidie. En daar hoeft ie helemaal niets speciaals voor te doen. Deze subsidie komt dus bovenop het melkgeld. De totale Nederlandse melkveehouderij krijgt elk jaar bijna 400 miljoen euro subsidie. De akkerbouwers krijgen ongeveer net zoveel.

 • trijnie

  Zanden, hoe komt u nu toch aan die wijsheid?
  Dat zal toch niet waar zijn? Ik bedoel v.d. subsidie?

 • W Geverink

  En zo meteen Trijnie wordt ook van je verwacht dat je mee betaald om de boter en poeder bergen voor onder de kostprijs te kunnen dumpen in bv derde wereld landen zodat daar de melkveehouders hun bedrijven kunnen sluiten.

 • zanden

  @Trijnie. Mijn 'wijsheid' haal ik uit het Europese landbouwbeleid. Daarin is geregeld dat de melkveehouders per kilo melk 3,5 eurocent inkomenstoeslag krijgen ( peildatum melkproductie april 2007). Er zijn melkveehouders die meer dan 200.000 euro inkomenstoeslag/ subsidie krijgen. Dat gaat dan om boeren met meer dan 500 melkkoeien. Dergelijke grote veestapels komen nooit meer in de wei. Er zijn overigens voor de Nederlandse boeren meer dan 80 verschillende subsidieregelingen. ( bron: Dienst Regelingen)
  @ Geverink. En zo is het maar net. Niet alleen werden en worden melkveehouders in ontwikkelingslanden door Europese boeren via dumpingpraktijken gedwongen hun bedrijven te sluiten, dat geldt ook voor pluimvee- en varkensboeren in die landen. En zo houden triest genoeg de Europese en dus ook Nederlandse boeren de honger in de wereld in stand.

 • sjang

  @zanden, wel het hele verhaal vertellen. Of je kent het zelf niet.
  @trijnie, ja het is waar van die zoals zanden het noemt subsidie. Alleen als die eikel het hele verhaal vertelde moet je concluderen dat het niet een zuivere subsidie is, echter begonnen als compensatie voor prijsdalingen van agrarische producten (vaak meer dan 50 procent), vervolgens zijn ze verschillende keren
  gaan goochelen met de naamgeving. Toeslagrechten b.v. heten ze nu.
  Wij als landbouwer zien het als een subsidie voor de bevolking van Europa zodat ze goedkoop kunnen eten. De realiteit is echter dat de hoogte van de toeslagrechten ondertussen aan de verpachters van grond betaald wordt. Alle overige toeleverende takken pikken ook een graantje hiervan mee.
  Dus: Subsidie??????

 • jaapjo

  Juist weg met de toeslagrechten,het komt uiteindelijk terecht bij de rijke mensen

 • natuurboer

  Zanden, met de subsidies effe doorrekenen graag. Als 1 consument betaal je die melkveehouder zegge en schrijve € 15,- subsidie per jaar. En dan kun je het hele jaar door in de supermarkt uit zuivel kiezen. Moord en brand schreeuwen over slechts € 15,- subsidie lijkt me wat ver gezocht.

 • zanden

  @sjang. De inkomenstoeslag is vanaf 2003 een vervanging voor de exportsubsidies die vanaf die tijd langzaam werden verminderd. Men verwachtte dat door het wegvallen van die exportsubsidies de melkprijs voor de boeren zou gaan dalen. Wat wil nu het geval, de prijzen daalden niet, maar bleven in die jaren ofwel nagenoeg gelijk of stegen zelfs. Die steun bleek dus eigenlijk helemaal niet nodig en had dus moeten worden afgeschaft. Het is een hardnekkig misverstand dat het voedsel in Europa goedkoop is, het is hier juist voor veel producten juist duurder dan overal elders. Daarom willen boeren van buiten Europa graag naar Europa exporteren. Maar dat wordt weer onmogelijk gemaakt door importheffingen waarmee producten van buiten Europa kunstmatig duurder worden gemaakt dan producten binnen Europa.

 • zanden

  @ natuurboer. Het gaat er niet om hoeveel het zestien miljoen Nederlanders kost, het gaat erom hoeveel 17.000 melkveehouders ontvangen. De Nederlandse burger steekt jaarlijks gemiddeld 25.000 euro in elke melkveehouderij. Daarmee is de Nederlandse burgerij aandeelhouder. Aandeelhouders hebben recht op dividend, maar dat mag u houden. Aandeelhouders hebben ook zeggenschap. Dus als bijvoorbeeld de burgers u vragen de koeien in de wei te doen dan doet u er verstandig aan naar dat verzoek te luisteren.

 • jaapjo

  @Zanden,Je heb wel erg grote oogkleppen op

 • natuurboer

  Zanden, de Nederlandse melkveehouder exporteert 2/3 van zijn productie, voornamelijk naar de EU.
  Spreek jij dan ook namens EU consumenten.? EU consumenten hebben t.o.v. Nederlandse consumenten een democratische meerderheid om te beslissen of koeien in de wei komen of niet.

 • jordi 1455

  @zanden, als de burger weidegang wil dan moet maar extra betalen en dat weigeren ze 9 op de 10 keer. Overigens is door de subsidies voedsel goedkoper geworden en kunnen we het ook nog goed in het buitenland afzetten, dat komt de economie ten gunste en daar heeft iedereen baat bij. Jouw ideetjes zullen de economie alleen maar afbreken en ontwrichten.

 • AP te P

  Ik vind het jammer dat op dit forum de discussie totaal uit de hand loopt, doordat iemand iets anders noemt dan waar het over ging. Dit is hetgeen zowel Partij voor Dieren alswel Dierenbescherming, de vruchten van plukken, nl verdeeldheid zaaien en als brenger van de eerste leugen wordt de waarheid niet meer gehoord. Ik ben zelf deelnmer van QLL in handel en transport en zou graag willen zien of horen wat er dan wel voor Dierwelzijns-wantoestanden zouden zijn, waardoor QLL niet geloofwaardig is. De opmerkingen gaan vrijwel allemaal over administratieve tekortkomingen en álle op- en aanmerkingen zijn boven-europees, terwijl iedereen in het bedrijfsleven zo vol lof is over de mogelijkheden van 1 EU !!
  Laat maar horen en publiceer maar, zo kun je je niet verdedigen !

 • fransderondhoeven

  wat krijgen wij varkens houders aan steun of subsidies wij leveren ook wel eens onder de kostprijs dieren beschermers betalen gaarne lidmaatschap van hun clubje maar weigeren een eerlijke prijs te betalen voor een goed product

 • Mozes

  Ik ben net terug van een feest waar ik een aantal collega veehouders sprak. We hadden het oa ook over de subsidies. Nederland ontvangt ongeveer 800 miljoen aan landbouwsubsidie van de EU. Daar staat tegenover dat de agrarische sector goed is voor 80 miljard aan export. Wat wij aan subsidie ontvangen is dus maar 1% van wat wij bijdragen aan de export. Dit geld komt niet uit de Nederlandse staatskas maar komt uit Brussel. Rutten heeft zich in Brussel sterk gemaakt voor verlaging van het landbouwbutget. De bijdrage die Nederland aan de EU doet is echter niet lager geworden. Als gevolg hiervan is de verhouding tussen bijdragen en ontvangsten nog negatiever geworden voor Nederland.

  Mede dankzij de grote agrarische export heeft Nederland nog steeds een triple A rating waardoor wij heel weinig rente betalen voor zowel de staatsschuld als private schulden. Zonder de agrarische export en de triple A rating zou Nederland miljarden meer aan rente moeten betalen. De extra rentekosten zouden vele, vele malen hoger zijn dan het totaal bedrag aan landbouwsubsidies. Daar komt nog bij dat die extra rentekosten geld is wat wegvloeit uit Nederland. De landbouwsubsidies is geld wat in Nederland blijft en doorzijpelt in de hele Nederlandse economie. Met andere woorden: als we het over landbouwsubsidies hebben waar zeuren wij dan over?

 • hans veghel

  mozes als ik op feest geweest ben dan heb ik geen zin nog om op dit forum te zeveren

 • hans veghel

  om 3 uur in de nacht

 • Mels

  Dat je jezelf als veehouder recht aan kan kijken!! 25000€ is volgens mij voldoende om van te leven. Dat je dus gewoon geen prive geld uit je bedrijf hoeft te halen maar dat van de overheid krijgt gaat iedereen even voorbij. Hoe noemt de volksmond mensen die van de staatsruif vreten ook weer?

 • Mozes

  Hans Veghel, iedereen heeft zijn eigen manier van doen. Dat jij meteen plat gaat als je ergens vandaan komt werkt bij jou blijkbaar goed, bij mij werkt dat niet. Ik moet altijd eerst even mijn zinnen verzetten.

  Meis, dat geld komt niet uit de Nederlandse staatskas maar komt uit Brussel. Daarnaast is het maar een fractie van het geld wat wij in de (wel) Nederlandse staatskas deponeren.

 • sjang

  @zanden: #14: vergelijk eens de productieomstandigheden tussen Nederland en de oosterse, Afrikaanse landen. In Amerika vergelijkbaar met hier wordt meer subsidies aan boeren uitgekeerd. Wanneer er niet een gezorgd wordt voor een enigszins gelijk speelveld, wordt Europa voor de voedselvoorziening afhankelijk van import. Is dat wat we willen? Dan heb ik het nog niet eens over de voedselkwaliteit of productieomstandigheden in deze landen, waar alleen hier een enorme ophef over is. De gehele Europese landbouwpolitiek berust op het veiligstellen van voedselproductie, landschapsbeheer en betaalbaar voedsel voor de consument. Verlangen jullie dat wij boeren dit geheel uit eigen zak moeten doen, en dan nog wel op een zeer ongelijk speelveld?
  En ja, is het erg als we iets verdienen? In ons beroep is geen 9 tot 5 werk mogelijk. We moeten om iets te verdienen een 80 tot 100 urige werkweek hebben. En zakelijk gezien is het rendement op geinvesteerd vermogen belabberd.

 • trijnie

  Nu begrijp ik waarom varkenshouders nog welleens afgeven op koeienboeren.
  Het is ook wel een smak geld dat naar de zuivel gaat..
  En hoewel ik ieder wel wat gun, ben ik van mening dat daar toch wel wat te bezuinigen valt. En Mozes dat EU geld valt niet uit de lucht, daar moet ook iedereen in nederland aan meebetalen en weet je wat ik nog het ergste vindt; dat het per koe uitbetaald wordt.
  Dus die al veel heeft, krijgt nog meer. En dat terwijl we in mestnormen gaan denken, vul zelf maar in...

 • sjang

  Grootzakelijke ondernemers kijken alleen naar het rendement op geinvesteerd vermogen. Die lachen de financieel gezien de landbouw uit. Als alle landbouwondernemers dezelfde instelling hadden waren er niet veel boeren meer. Als ze er wel waren, dan was het voedsel veel duurder.
  En dan nog: hoeveel subsidie krijgen deze grootzakelijke ondernemers, alleen al om de mensen maar aan het werk te houden? (o.a. Volvo born)

 • sjang

  #27: we krijgen niet per koe trijnie.

 • W Geverink

  Het leven is te kort om een 80 tot 100 urige werkweek te hebben sjang, daarmee geen zak verdiend en geen rendement hebt op het eigen vermogen. Verkoop de boel en ga wat anders doen.

 • sjang

  #30 U zegt precies wat ik in #28 zeg. Doe er uw voordeel mee

 • floseman1

  ik zou wel is willen weten hoe veel boeren de dieren bescherming en natuur monumenten steunen onder anderen met de postcode loterij en de staats loterij noemt men dit vrije giften doe mij ook wat uit die pot dan hoef ik ook geen subsidie

 • podolski

  Leve de schraapzucht!

 • alco1

  Subsidies hebben over het algemeen weinig effect, omdat de basisprijs door de marktwerking zakt. Het wordt in stand gehouden om de boeren te kunnen sturen, want omdat de basisprijs is gezakt wordt je er wel afhankelijk van.

 • schoenmakers1

  alco#34 helemaal bij het rechte eind, heel mooi verwoord

 • Koeienboer

  Ik ben die toeslagen liever kwijt dan rijk. Nu worden er allemaal voorwaarden aangesteld met als dreigement dat je 'de toeslagen' kwijt kunt raken... Ben liever onafhankelijk... Maar @zanden vergeet wel ff te vermelden dat er nog een modulatiekorting van dat bedrag afgaat waarvan de nieuwe fietspaden in dit land betaald worden en allerlei kunstzinnige onzin!

 • Mozes

  Trijnie #27, de toeslagrechten zoals de subsidies heten worden niet per koe maar per hectare uitbetaald. Een extensieve boer beurt dus meer dan een intensieve.

  Wat betreft de varkenshouderij: heb jij je ooit afgevraagd waarom vanaf de jaren vijftig de varkenshouderij zich vooral in Nederland ontwikkelde waarbij de varkenshouderij in andere landen weggeconcurreerd werd? In Nederland was het voer niet aanwezig en kon de mest niet geplaatst worden. In andere landen, waar veel graan geteeld wordt was én het voer én de mestplaatsingsruimte aanwezig en toch konden ze niet concurreren tegen Nederland.
  Deze bizarre situatie werd veroorzaakt door politiek beleid. De graanprijs werd beschermt waardoor het zelfgeteelde voer duur was. Import van graanvervangers had men tegelijk vrijgesteld van importheffing waardoor deze spotgoedkoop geïmporteerd konden worden. Dit leidde tot de krankzinnige situatie dat men het voordeligst varkens kon fokken vlak achter de grote zeehavens. Dus Brabant en Limburg. Varkenshouders kunnen wel schoppen naar de melkveehouderij maar de werkelijkheid is dat de varkenshouderij gebouwd is op indirecte voersubsidie bestaande uit de vrijstelling van importheffing. Dat de varkenshouderij het moeilijk heeft en het ook moeilijk zal houden wordt veroorzaakt doordat men deze situatie heeft afgebouwd.

 • trijnie

  Sjang, per kilo is in wezen wat ik bedoel: grote boeren veel gemeenschapsgeld.
  Kleine boeren veel minder.
  Het zou andersom moeten zijn.

 • sjang

  @trijnie: lees reactie mozes #37. dus ook niet per kilo. Het is een feit dat grote boeren (die meer ha hebben) meer krijgen dan kleine boeren. Ik zag het liefst ook dat de kleine boeren en vooral familiebedrijven in verhouding meer zouden krijgen zodat ze bestaansrecht houden. In voorgaande discussie blijkt dus ook al dat het voor familiebedrijven steeds moeilijker wordt. Door het afschaffen van subsidies zullen de bedrijven alleen maar harder door blijven groeien, alleen al omdat de kleintjes het loodje leggen. Om te kunnen overleven in deze agrarische wereld, en voornamelijk hier in Nederland is efficiëntie van groot belang. Hoe dichter de kosten bij de inkomsten komen zal bulk het voortbestaan moeten garanderen. Is subsidie dan zo slecht? De maatschappij wil graag kleinere familiebedrijven, ook de linksen onder ons. Zonder de wat jullie subsidie noemen, blijven alleen maar grootschalige industrieel aandoende bedrijven over. Om de gehele landbouwproblematiek te kunnen vatten is zoveel meer kennis nodig om een oordeel te vellen. En daar ontbreekt het vaak aan bij de anti-boerlobby.

 • trijnie

  Mozes en sjang, ik wordt steeds ' wijzer' , ik doe mijn best.
  En het is zo, dat ik de oplossing ook niet voorhanden heb...maar ik vind kleinschaligheid belangrijk vooral voor de mensen, omdat ik zelf het idee heb dat als je de boel nog kunt overzien, je het meest tevreden kunt zijn.

 • sjang

  @trijnie: met een fatsoenlijk dialoog kunnen we allen dus wel wat begrip voor mekaar opbrengen. Agrarische ondernemers zijn net als ieder ander ook mensen. En om het voortbestaan van je gezin of bestaan te willen continueren zul je naar goeddunken handelen. Het kan dus ook zo zijn dat je in een bepaalde hoek gedwongen wordt te handelen.
  Zoals het nu dus loopt is een gevolg van maatschappelijke en economisch beleid.

 • Demeter Griend

  Koeienboer als je ze liever kwijt dan rijk bent. ik wil ze wel kopen
  ? Heb ze al van meer koeienboeren gekocht die onafhankelijk willen zijn. Het si een keus in je bedrijfsvoering. Verkopen is voor jou een goede optie.

 • jm_tromp

  Onze sponsors & partners

  Voor het belangrijke werk dat zij doet ontvangt de Dierenbescherming geen overheidssubsidie. Dat is niet makkelijk, maar het stelt ons wel in staat een onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid in te nemen. Geen subsidie betekent wel dat we financieel volledig afhankelijk zijn van onze leden, donaties, giften en sponsoring. Wij zijn heel blij met onze trouwe sponsors en partners, die zorgen voor onmisbare financiële steun.

 • fransderondhoeven

  jm_tromp nog geen crisis als je zo veel leden hebt

 • voortman

  dringend beroep aan de redactie om alle commentaren die niet in direct verband met het onderwerp staan bij alle berichten te verwijderen. voor discussie zijn ander forums dan die van een 'vakblad'

 • AP te P

  Ben ik roerend eens met Voortman. We hebben te maken met een politiek spelletje, QLL moet om zeep geholpen worden. Het lijkt alleen of de sector zelf, de producenten, niet in de gaten hebben waar het over gaat. Ik snap wel dat ieder zijn eigen zorgen heeft over de dagelijkse gang van zaken en daardoor lijkt het alsof het ze niet raakt, maar de werkelijkheid is anders. Het is alleen jammer, dat LTO en NVV niet nú op de ketting springen, maar dat pas aan het eind van het jaar doen als blijkt welke gevolgen het heeft dat men (nVWA/PvD/Dierenbescherming/politiek) bewust QLL wil laten 'springen'.

 • alco1

  Een varkensboer die zoals een melkveehouder land heeft voor voeding en mestplaatsing, ontvangt toch ook toeslag rechten! Echter hebben veel varkensboeren hun land omgezet in stallen, omdat ha kosten veel hoger waren dan import van voer en mestafzet.

 • Jan van het Zand

  Het dierenleed in de natuurgebieden van Nederland, ontstaan door de ontbrekende schakel van de jacht op deze dieren, is niet te overzien. De dierenbescherming is mede schuldig aan het voortbestaan van deze misselijk makende praktijken van verhongering der dieren, omdat deze organisatie dan ageert tegen de geldgever(s) de overheid en de natuurorganisaties.
  Het telkenmale laten zien van abnormale in zeer beperkte mate voorkomende dieronvriendelijke situaties in de veehouderij (excessen) sust blijkbaar het gevoel van hun leden. Terwijl om de hoek weer een wild dier wordt doodgereden in het verkeer. Er soms mensen door overlijden door de trekkende wilde dieren op zoek naar voedsel of leefruimte. En dat allemaal omdat er teveel wilde dieren zijn.

 • ruyterhoeve

  Zeg mij wat ik verkeerd of juist goed doe.
  Frank Dales heeft het over een GPS-systeem op buitenlandse autos's waarmee gemanipuleerd wordt.
  Ik ben redelijk goed bekend in het internationaal veeverkeer qua import en exportpapieren en ik zou niet weten hoe ik GPS zou kunnen misleiden.
  Maar als Frank wat meer weet dan ik dan zie ik graag zijn suggesties tegemoet hoe we onze buitenlandse veetransporteurs er toe kunnen bewegen om zich aan te sluiten bij het HOLLANDSE QLL zodat er geen concurentievervalsing meer is tussen de lidstaten.
  En als ie dan toch al weet hoe GPS gemanipuleerd wordt dan zal Frank daar ook een heel goede oplossing voor hebben.
  Echter tot die tijd zal het hem sieren om ipv QLL te ondermijnen beter contructief bezig te zijn.
  QLL is een HOLLANDS idee, en zoals iedereen in het bedrijfsleven weet loopt HOLLANDSE wetgeving altijd ver vooruit op de EUROPESE.
  Maw iedereen die meedoet aan QLL legt zich vast aan strengere regels dan in omringende lidstaten.

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.