Home

Nieuws 2 reacties

Deense klimaatambities treffen landbouw hard

Kopenhagen - Nieuwe klimaatdoelstellingen van de Deense regering leggen de rekening voor een groot neer deel bij de landbouw.

Sectororganisatie LF vreest voor een sterke verslechtering van de concurrentiepositie van met name de varkenshouderij, maar ook de andere bedrijfstakken lopen averij op. Onder meer wil de regering de varkenshouders ter beperking van de emissie verplichten om de mest onder roostervloeren te koelen. Andere maatregelen zijn een vaste afdekking op mestbassins en een heffing op mest die niet wordt vergist, een plicht tot verzuring van mest, verlenging van de lactatieperiode van melkkoeien en uitbreiding van het areaal met vanggewassen met 240.000 hectare. Dat is nog maar een greep uit de catalogus met instrumenten die het klimaat- en energieminister heeft gelanceerd.

In totaal omvat deze catalogus voor de landbouw 78 zaken waarmee de CO2-uitstoot kan worden beperkt. De nieuwe doelstelling houdt in dat deze emissie tot 2020 met 40 procent moet worden gereduceerd. Dat percentage is dubbel zo hoog als de huidige doelstelling. Voorlopig gaat het bij de maatregelen nog om voorstellen. In het najaar worden de definitieve voorstellen aan het parlement voorgelegd, en wel in de vorm van een klimaatplan.

LF wijst alle voorstellen van de hand. Volgens LF resulteren de maatregelen in een afbouw van arbeidsplaatsen, zowel in de primaire landbouw als in de verwerkende industrie. De sector heeft bovendien bij voorbaat al heel veel gedaan tegen de klimaatgasemissie. “Deze is sinds 1990 met 23 procent gedaald, terwijl de voedselproductie in dezelfde tijd is opgekrikt met 18 procent”, aldus LF.

Laatste reacties

  • minasblunders1

    Het gaat er economisch zeker nog te goed?

  • gercrishermans1

    Hebben de vergaderboeren nog steeds niet niets van de praktijk begrepen

Of registreer je om te kunnen reageren.