Home

Nieuws

DR: ‘2014 peiljaar voor overgangsregeling GLB’

Assen – De gecombineerde opgave in 2014 wordt de basis voor de overgangsregeling in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dat antwoordt Dienst Regelingen (DR) op vragen van Boerderij. Via de overgangsregeling komt er vanaf 2015 een geleidelijke overgang van de huidige bedrijfstoeslag naar een gelijke toeslag per hectare in 2019.

De bedrijfstoeslag 2014 kan per bedrijf onder meer wijzigen door huur of verhuur van grond met toeslagrechten of verkoop en aankoop van toeslagrechten. Volgens DR moet voor de overgangsregeling nog wel gekozen worden welk uitgangspunt gehanteerd wordt: de betalingen op basis van de gecombineerde opgave in 2014 of de totale waarde van de toeslagrechten die een ondernemer heeft op 15 mei 2014. Alle bedrijven krijgen nieuwe toeslagrechten in 2015 op basis van de bedrijfsoppervlakte, een zogenoemde ‘flat rate’. Ook komt er een vergroeningspremie van circa 120 tot 130 euro als is voldaan aan de vergroeningseisen. De totale bedrijfstoeslag is dan voor de meeste bedrijven opgebouwd uit de vergroeningspremie en een zogenoemde basispremie plus overgangsregeling. De basispremie wordt vanaf 2015 steeds hoger, het overgangsdeel steeds lager. Bedrijven groeien zo geleidelijk toe naar een gelijke premie per hectare die in totaal uit zal komen op circa 370 tot 400 euro per hectare. Daarvoor is in de eerste plaats het budget voor directe inkomenssteun van Nederland bepalend. Dat is nog niet helemaal definitief, maar DR rekent momenteel met ruim 780 miljoen euro voor het aanvraagjaar 2015. Door herverdeling van het GLB-budget loopt dat af naar circa 730 miljoen euro voor het aanvraagjaar 2019. Ook is nog van belang of een deel van het budget voor directe betalingen overgeheveld wordt naar het plattelandsbeleid en hoe de nationale invulling er verder uit komt te zien inclusief de regeling voor jonge boeren. Staatssecretaris Dijksma van EZ stuurt in november een brief naar de Tweede Kamer over de nationale invulling.

Of registreer je om te kunnen reageren.