Home

Nieuws

Campagnes voor brood stoppen

Wageningen - Het Voorlichtingsbureau Brood verdwijnt, net als de campagnes voor brood. Het Productschap Akkerbouw is een van de financiers van de voorlichtingscampagnes daarvan.

De activiteiten van het Voorlichtingsbureau Brood zoals campagnes om brood te promoten en consumentenvoorlichting verdwijnen per 1 januari 2014 door geldgebrek. Dat bericht Bakkers in bedrijf.

Promotiegelden voor de bakkerijbranche werden betaald van subsidiegeld dat via de meelheffing door de commissie Brood & Banket van het Productschap Akkerbouw bij het promotiebureau terecht kwam. Deze gelden komen echter te vervallen omdat de meelheffing wordt afgeschaft. De bakkerijbranche voelt zich gedwongen per 1 januari 2014 een aantal activiteiten te laten vallen. Het Nationaal Schoolontbijt wordt waarschijnlijk elders ondergebracht.

De bakkersbranche hoopt nauwer te kunnen gaan samenwerken met het Voedingscentrum en andere instellingen op het gebied van voedsel en gezondheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.