Home

Nieuws

Brussel vraagt input voor grondwaterrichtlijn

Brussel – De Europese Commissie is een consultatieronde begonnen om informatie in te winnen voor een gedeeltelijke herziening van de grondwaterrichtlijn.

Specifiek gaat het om twee bijlagen waarin verontreinigde stoffen zijn genomen en hoe daarmee om te springen.

De consultatieronde loopt nog tot 22 oktober. De richtlijn eist dat een dergelijke herziening elke zes jaar plaatsheeft. Indien nodig worden dan niet alleen de bijlagen, maar de wetstekst zelf aangepast. De grondwaterrichtlijn stelt eisen aan de kwaliteit van het grondwater, onder meer door de uitspoeling van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen te beperken. 

Of registreer je om te kunnen reageren.