Home

Nieuws 23 reacties

Boer vindt lage prijs en zwakke marktpositie grootste probleem

Amsterdam - Lage opbrengstprijzen geven agrarisch ondernemers de meeste kopzorgen. Dat blijkt uit een enquête van SP. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat twee derde van de boeren nog geen opvolger heeft.

Uit de enquête blijkt dat veel boeren het gevoel hebben klem te zitten tussen de eisen van de markt en de eisen van burgers. De markt dwingt hen tot schaalvergroting om de kostenprijs omlaag te brengen. Tegelijkertijd wil de maatschappij verbetering van dierenwelzijn, minder uitstoot van emissies, kleinschaligheid en een veilige productie voor mens en dier. Zo'n 45 procent van de boeren wil dierwelzijnsverbeteringen doorvoeren mits er sprake is van een gelijk speelveld binnen Europa en oneerlijke concurrentie wordt tegen gegaan. 95 procent geeft aan liever een kostendekkende prijs te willen dan subsidie van de overheid. Over productiebeschermende maatregelen zijn de geënquêteerden zeer verdeeld: 40 procent is voor melkquota, 36 procent wil dat het wordt afgeschaft. Het merendeel vindt wel dat speculeren met voedsel niet mogelijk zou moeten zijn.

Door lage opbrengstprijzen zien boeren zich genoodzaakt het bedrijf te vergroten. Echter uit het onderzoek blijft dat het gros van de boeren geen megastal wil, maar liever een bedrijf van gemiddelde omvang waar een fatsoenlijk inkomen mee te verdienen valt. Slechts 16 procent vindt megabedrijven een goede ontwikkeling omdat het meer mogelijkheden biedt voor een socialer leven voor de boer. 47 procent van de ondervraagden wijst een bovengemiddelde bedrijfsomvang af. Ruim de helft van de respondenten meent dat schaalvergroting de toekomst ondermijnt van het familiebedrijf. Overigens zegt twee derde van de boeren nog geen opvolger te hebben.

Bijna 70 procent van de boeren voelt zich gemangeld door zuivelfabrieken en slachterijen met een te grote marktmacht. Ook menen de boeren dat de invloed van de overheid te groot is, net als de macht van de supermarkt. SP pleit voor versterking van de positie van de boer in de voedselketen zodat een betere margeverdeling ontstaat. De mededingingsregels zouden moeten worden aangepast om positieverbetering van de boer mogelijk te maken, blijkt uit het onderzoeksrapport. Ook meent de SP dat overproductie moet worden tegengegaan en de prijsvorming transparanter.

Aan de enquête hebben 841 boeren meegedaan, dat is slechts 6,5 procent van het totaal aantal boeren dat werd aangeschreven. Vooral veehouders hebben de vragenlijst van de SP ingevuld.

Laatste reacties

 • anton1937

  De boeren hebben gelijk als zij stellen dat de prijzen van landbouwproducten te laag zijn. De grote marktpartijen zoals AH behalen de meeste winst,indien de boeren zo dom blijven meer te produceren als de markt vraagt.

 • Henk Tennekes

  De boeren verdienen voor duurzame en kleinschaligere landbouw en veeteelt onze steun. De zuivelfabrieken, slachterijen en supermarkten, die deze ontwikkeling bemoeilijken, zeker niet.

 • niek brabant

  overproductie kun je ook realiseren door te importeren als de prijs te hoog dreigt te worden anton1937

 • JohS

  als de marges zo klein zijn zal je inkomen toch van het volume gaan afhangen,zo simpel is het

 • koestal

  De NMA zorgt er wel voor dat de boeren in een zwakke positie blijven ,de supers of retailers kunnen zonder toestemming fuseren of overgenomen worden,moet je zien hoe moeilijk de NMA deed bij de fusie van Friesland Foods met Campina,het is een ongelijk speelveld,niet erg bedankt Neely !

 • zwarte raaf

  Lees eerst het onderzoek op SP.NL voordat allerlei kletskousen hun mening gaan geven.

 • W.postduif

  Joh.s maar dat is wel een doodlopende weg.

 • toon stevens

  wij moeten als boeren niet meer zo nederlands denken de wereldmarkt
  bepaald en niet die hanvol boeren in nederland

 • Piet, Midden-Europa

  Zo is het @Toon !!!... in reactie # 8, het is alleen jammer dat er zo weinig zijn die dat BEGRIJPEN !!!...

 • m.nieuweboer

  Geen wonder dat twee derde van de boeren geen opvolger hebben.Als naast het runnen van een agrarisch bedrijf te maken krijgt met de bemoeizucht van de politiek met van alles en nog wat.Denk maar eens aan het ammoniak beleid in ons land als enige in de EU .Om de vermeende schade van NH3 terug te dringen moet de mest in de bodem worden geïnjecteerd, waardoor het bodenleven wordt vernietigd, hetgeen is gebaseerd op luchtfietserij van het RIVM,
  . en de politiek.Immers nader onderzoek heeft uitgewezen dat er depositie van NH3 is maar controle op de naleving van de wet blijft van kracht met alle gevolgen van dien.Waterschappen komen controleren of er het erf schoon is want een beetje koeien mest of gemorst kuilvoer kan grote milieu schade veroorzaken,in zo'n controle maatschappij wil men toch niet boeren. Er dit zijn maar een paar facetten van ambtenarij.

 • minasblunders1

  Ach Nieuweboer, het gaat nog lang niet slecht genoeg in dit land. Kwestie van tijd, dan zal er vanzelf een hoop van die onzin verdwijnen. Waarschijnlijk is het dan wel te laat. Maar ja, dat benul zit er in Den Haag toch niet.

 • brouwer112-c1

  boeren zijn toch al tientallen jaren elkaars concurrenten, en de slechts georganiseerde groep in Nederland
  Lto heeft toch alleen maar oog voor grote bedrijven, net veel boeren zelf,
  als het maar groot is, wat de prijs voor het product is komt gewoon op de tweede plaats

 • polsbroek

  De politiek maakt zich alleen maar druk om bij de volgende verkiezingen meer stemmen te vergaren Dus het gewoon koppen tellen

 • wmeulemanjr1

  Weet je wat is met veel boeren, als de prijzen tijdelijk beter zijn dan maken we ons nergens meer druk over en vinden we ons O zo slim!! Totdat de prijzen richting kostprijs of zelfs tijdelijk er onder gaan dan doen we eerst nog trots, zo van: Ik heb nergens last van! Maar eigenlijk koop je hier niks voor en is die trots onze eigen nekslag!! Dit willen velen nog steeds niet begrijpen, misschien uiteindelijk ook weer om onze trots!!

 • drientje

  Het zijn ook de erfbetreders die het gezinsbedrijf aan het leeg kloppen zijn. De grote boeren voordelen geven over de rug van de kleinere. Kwestie van moraal.
  Laten we vanaf geen gelegenheid voorbij laten gaan om hen hierop aan te spreken

 • probe14

  40% is voor begrenzende quota volgens het onderzoek. En LTO maar schreeuwen dat de productierechten er af moeten. Vertengenwoordigen ze dan maar een gedeelte van de boerenbedrijven???????

 • theorikyreintjes1

  De politiek komt pas op gang als het te laat is!

 • agratax2

  Het boeren probleem dat hier wordt aangegeven als Nederlands, komt in de hele wereld voor. Het beleid van alle financiele en politieke instanties is gericht op de de rijken rijker maken en dat houdt autmatisch in dat de armen armer worden. Er groeit echt niet meer geld (waarde) op het land en alles wat meer binnen komt is nodig om de gestegen kosten te dekken. Landbouw zal pas echt rendabel worden als het in handen is van het grot kapitaal, deze instantie heeft meer macht dan de politiek

 • jehanvankroaks

  deze pluimveehouder heeft géén uitnodiging gekregen voor deze enquête, en ik ben zeker de enigste niet.
  vraag ik mij af hoe die adressen zijn gesorteerd.

 • koestal

  Nederland is een grote voedselbank

 • poldes

  drientje,
  spijker op de kop.

 • Bison

  Subsidies eindigen toch altijd op in de zakken van aan(prijs op) en af(prijs down) voer bedrijven

 • veldzicht

  zodra de prijzen een beetje goed zijn worden gelijk enorme,stallen,kassen
  of gewassen verbouwt zonder zich af te vragen of er wel genoeg vraag naar is,
  en binnen de kortste keer zijn de prijzen weer om te huilen,en als er dan een boer of tuinder ,n centje meer krijgt als een collega zeggen ze wat ben ik toch goed,
  zolang agrariërs geen goede afspraken(mogen)maken blijft het tobben.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.