Home

Nieuws 1655 x bekeken 2 reacties

Biodiversiteit stimuleren zonder kosten

Driebergen - Het overgrote deel aan maatregelen die tot méér biodiversiteit in de bodem leiden, kost geld. Door te werken aan een hoger organisch-stofgehalte, door samenwerking tussen akkerbouwers en veetelers te stimuleren en door bijvoorbeeld gras-klavermengsels in te zetten, vergroten ondernemers de biodiversiteit spectaculair, concludeert het Louis Bolk Instituut.

Het kennisinstituut publiceerde vandaag de brochure ‘De waarde van agrobiodiversiteit’, onderdeel van het project Proeftuin Duinboeren. De meeste maatregelen die biodiversiteit – de verscheidenheid aan levensvormen - stimuleren, kosten geld. In de brochure hebben onderzoekers Jan de Wit en Jan-Paul Wagenaar juist een aantal biodiversiteitsmaatregelen in kaart gebracht die de boer financieel gewin opleveren. Om die reden zullen ze waarschijnlijk sneller ingezet worden, is de gedachte. Veel andere maatregelen zijn minstens zo effectief, maar kosten de boer geld.

Een maatregel voor meer biodiversiteit zonder dat het geld kost is een goede bodemverzorging door het bijvoorbeeld regelmatig te bekalken, zorgen voor goede ontwatering, gebruik lage bandenspanning en de bodem zo lang mogelijk beschermen met een gewas en groenbemester. Verder levert de inzet van alternatieve gewassen, zoals graan als krachtvoervervanger, meer biodiversiteit op. Voor een doorsnee Brabants melkveebedrijf is berekend dat vervanging van de helft van het areaal mais door triticale, bij een opbrengst van 5,5 ton graan per hectare, geen effect heeft op het bedrijfseconomisch resultaat. De hogere kosten (maisinkoop en loonwerk) worden gecompenseerd door besparingen op strooisel-, krachtvoer- en gewaskosten. Haver meezaaien bij graslandvernieuwing levert eveneens een rendement op van minstens 80 euro per hectare, aldus de onderzoekers.

Op 29 augustus a.s. organiseert de Stichting Duinboeren in Dongen een netwerkbijeenkomst met als thema Agrobiodiversiteit op het boerenbedrijf: samen bereiken we meer. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via emiel@duinboeren.nl. De brochure is te downloaden via www.louisbolk.nl.

Laatste reacties

 • abtje

  De biodiversiteit bevorderen en geld besparen kan ook.
  Zeer goed voor milieu en portemonnee.
  Stop met verplicht injecteren...
  Spreidplaat hoeft niet meer, maar gewoon sleepvoeten is win-win.

 • schoenmakers1

  de politiek heeft geen belang bij een goede boerenstand

Of registreer je om te kunnen reageren.