Home

Nieuws

Agrarische kredietverstrekking ING stabiel

Amsterdam - Het uitstaand krediet van ING in de agrarische sector is stabiel, in lijn met de markt. Het marktaandeel in de kredietverlening aan boeren en tuinders is daardoor vrijwel gelijk gebleven op ruim 7 procent.

Dat stelt sectormanager agrarisch Cor Bruns. ING handhaaft de kredietvoorwaarden volgens Bruns wat strikter dan enkele jaren geleden, maar ziet ook veel agrariërs even pas op de plaats zetten.
Het aantal klanten daalt maar de gemiddelde omvang van klanten groeit, aldus Bruns. In de intensieve veehouderij is het uitstaand krediet nog iets gegroeid terwijl in de grondgebonden sectoren een lichte daling zichtbaar was. Circa één op de twee investeringen betreft verbeteringen voor het milieu of dierenwelzijn, schat Bruns. “Enkele jaren geleden lag dit percentage veel lager. Er is duidelijk sprake van een substantiële beweging, ook onder druk van maatschappelijke discussies.” Bruns denkt dat de weinig tot geen groei het nieuwe normaal wordt. De tijd van sterke kredietgroei is voorbij.
Terugkijkend stelt Bruns dat ING te weinig heeft geprofiteerd van een investeringsgolf in de melkveehouderij, waar boeren fors in stallen hebben geïnvesteerd in aanloop naar de afschaffing van het melkquotum. Anderen pakten wat winst. Het gebrek aan agressiviteit is wellicht een teken dat de banken de sector anders benaderen dan voorheen. In het jaar 2000 koos ING de aanval in de landbouw, waar kredietverlening van oudsher door Rabobank wordt gedomineerd, terwijl ook ABN Amro lang de sector als groeibriljant zag.
ING streefde lang een marktaandeel van 10 procent na. Nu is het doel vooral het vasthouden tot licht uitbouwen van de bestaande omvang van de portefeuille. De risico’s in deelsectoren zoals de varkenshouderij en glastuinbouw worden meer onderkend. “Het opportunisme is er wat uit. Het komt minder dan vroeger voor dat wanneer wij iets niet willen financieren, de concurrent toehapt, of andersom. Er wordt met meer realisme gefinancierd en in de toekomst voorzie ik ook minder lange looptijden voor leningen.”
Van versneld aflossen van leningen merkt Bruns weinig. Eerder meldde Rabobank dat over de gehele breedte van de landbouw schulden zijn verkleind. “Ik zie dat niet direct. ING voorziet dat melkveehouders met het oog op de toekomst een grotere buffer nodig heeft, maar hieraan wordt nog niet heel hard gewerkt.” Bruns reageert naar aanleiding van de presentatie van tegenvallende kwartaalcijfers van ING. De bank en verzekeraar heeft in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 40 procent minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank en verzekeraar verdiende netto 788 miljoen euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.