Home

Nieuws 1463 x bekeken 13 reacties

95 procent geitenhouders voldoet aan vaccinatieplicht Q-koorts

Den Haag – 95 procent van de melkgeiten- en melkschapenbedrijven heeft voor de deadline van 1 augustus gevaccineerd tegen Q-koorts.

Dat meldt het ministerie van Economische Zaken op basis van de database van Dienst Regelingen (DR), waarin de vaccinatie geregistreerd moet worden. De NVWA gaat de 5 procent die nog niet gevaccineerd of geregistreerd heeft een last onder bestuursdwang opleggen. Deze bedrijven moeten alsnog de dieren binnen een week vaccineren. Als de veehouder dit niet doet,  laat de NVWA de dieren vaccineren op kosten van de veehouder. Daarnaast wordt een proces-verbaal opgemaakt tegen de veehouder.
Voorzitter Jeannette van de Ven van LTO geitenhouderij is niet tevreden met de vaccinatiegraad. Ze had liever 100 procent gehad.  “Je weet natuurlijk niet waarom de laatste 5 procent niet heeft gevaccineerd. Het kan zijn dat deze UBN’s geen geiten meer hebben. Ik hoop dat DR de registratie dan snel aan past”, zegt Van de Ven. Ze is kritisch over geitenhouders die vanuit laksheid niet tijdig hebben gevaccineerd. “Ik had het idee dat geitenhouders wel in de gaten hadden hoe belangrijk tijdige vaccinatie is voor de beeldvorming. De volksgezondheid is niet in gevaar en de datum is arbitrair, maar deze afspraak is er en die moeten we naleven. We moeten de discussie over het niet tijdig vaccineren niet meer willen.”
Van de Ven vindt dat de NVWA stevig moet handhaven bij de bedrijven die niet aan de vaccinatieplicht voldoen.

Laatste reacties

 • jan van den broek

  De beeldvorming is zodanig ,dat dit overkomt bij de burger dat de 5% het geen flikker intereseert.Hoeveel stallen is overigens 5%
  Zijn dit besmette stallen wat natuurlijk ook nog ,mogelijk is .
  Je zou maar Q-koorts oplopen ,door een van deze 5% geitenhouders.
  Diep,diep betroevend,het zijn natuurlijk CDA stemmers, of ze heten Klink.

 • G.G.S.

  Belangrijk is om een keer een discussie te voeren over het WAAROM de vaccinatie soms zo traag of met moeite wordt uitgevoerd. Feit is dat de geitenstapel nogal reageert op de enting met verminderde voeropname en productie, dieren met temperatuurverhoging en koorts, dieren worden traag en hebben verminderde weerstand, duurmelkers gaan soms spontaan droog. De bijwerkingen worden met het jaar sterker. Dit in combinatie met een tweede hittegolf maakt het huidige systeem niet tot een succesformule. Daarom stel ik ook hier maar de vraag waarop ik tot op heden nergens antwoord heb gekregen: Op welk onderzoek is het entschema en de de dosering gebaseerd, waarom geiten 2 cc doseren, ook een lam van15 kg. en een schaap 1 cc.
  Hoelang blijven antistoffen in het bloed en is jaarlijks herhalen wel nodig.
  Waarom duurmelkers vaccineren als ze toch niet meer gedekt worden?
  Wie antwoorden weet mag ze geven, en als deze antwoorden voldoende onderbouwd zijn mag je terecht kritiek hebben op de geitenhouders die niet correct enten, zijn de antwoorden er niet moeten we de kritiek richten op de beleidsmakers en via de WOB proberen de informatie (als deze er is) boven tafel te krijgen.

 • andre24

  wat jammer dat mevrouw van der ven zich zo schijn heilig op stelt.
  is haar eigen belang belang rijke dan het belang van al haar collega''s.
  ze staat voor de geiten houders toch of kan daar beter iemand staan die staat voor haar collega's en lto waar staat het toch voor ik heb me hier al aan gestoord
  zins wij Q-koort hebben gehad. het is erg jammer dat mensen ziek worden ik zal daar ook een warm hart toe dragen dat ze weer beter mogen worden.

 • jaapjo

  Goed dat je reageert GGS,zo zie je de zaak eens van een andere kant

 • Fleur de lille

  Beste G.G.S.
  Waar is het voor nodig kritiek te geven op een weloverwogen besluit dat in 2009 en 2010 door de geiten- en schapenhouders, de LTO's, de burgers, de diergezondheidsonderzoekers, de GGD'en, het RIVM, het CVI, de GD en de ministerie's gevraagd werd en die zoals verwacht enorm succesvol was om de epidemie van Q-koorts en de abortusstormen in te dammen?

  Het nederlandse beterweten-ondernemerschap en bewijs het maar eens wil het winnen van gezond verstand?

  Je maakt jezelf toch belachelijk met deze houding!

  Natuurlijk zijn er kosten aan vaccinatie is en is er veel nog niet helder rond deze sporenvormende bacterie. Maar wanneer de Q-koorts zorgkosten worden doorberekend aan niet vaccinerende geitenboeren is deze onzinnige weerstand meteen over.

  Dus tart het lot maar niet en gebruik je verstand.

 • abtje

  @Fleur de lille
  Je hebt voor het gemak even een paar cruciale hoofdstukken overgeslagen in de dodelijke klucht geitengriep.
  Doordat de GD het een nieuwe naam gegeven heeft is deze ziekte niet nieuw.
  Het waren juist de schapen en geitenhouders die alarm sloegen toen er iets mis was.
  Het was een politieke beslissing om dit te negeren en de ogen gesloten te houden en de oren dicht.
  Pas toen het te laat was werden de bewindvoerders wakker en kregen deze schapen en geitenhouders als eerste de zwarte piet.
  Zij mochten niet enten toen het pas ontdekt was, en nu moeten ze enten met spul wat discutabel is. De politiek heeft hier doden op haar geweten, niet de dierenhouders.
  Mogen zij het nu melden dat het gebruikte entmiddel nadelen heeft voor hun dieren? Ik zie dat als hun plicht.

 • Fleur de lille

  Wanneer je niet ent is dat een keuze voor het nemen van risico op Q-koorts op je bedrijf. Wanneer een individuele boer dit risico accepteert is dat prima. Dan kunnen patiënten gewoon bij hem terecht voor een claim.
  Maak jezelf gerust bekend zou ik zeggen.

  Ik vind niet vaccineren onverstandig. Beter vaccineren is verstandiger. Investeren in vaccinonderzoek is goed.

 • abtje

  Dan moet je je beter laten informeren, de meesten hebben geent. Het probleem zit in de overlap met de jonge dieren.
  Had de politiek zich maar zo druk gemaakt in het begin, dat had een hoop ellende, zieke mensen en zelfs doden bespaard.

 • Fleur de lille

  @abtje
  Dat klopt!

  Nu moeten we het qkoorts probleem samen goed aanpakken en niet halfbakken.

  Daarbinnen heeft elke betrokkene zijn eigen verantwoordelijkheid en zal deze serieus op moeten pakken. Wanneer het om enkel jonge dieren gaat zal de sector dit actief naar buiten moeten brengen. 2 weken voor de deadline een vaccinatiegraad van 1 kwart is een zeer slecht signaal.

  Nog steeds zijn er veel losse eindjes rond qkoorts.
  Denk aan erkenning en compensatie van patiënten,
  Onderzoek naar qkoorts in het milieu,
  besmettelijkheid via andere bronnen dan de sporenvorming,
  risico van niet bedrijfsmatige geiten- en schapenhouderijen etc.

  Ik ben blij dat het qkoortsprobleem eindelijk onderkend wordt en de politiek beleid heeft gemaakt. Samenwerking tussen L.T.O., GD, veterinaire en humane tak verbeterd langzaam.
  Helaas seipelt de ervaring maar langzaam door naar regionale beleidsmakers, adviesbureau's en vergunningverleners.

  Geitenstalontwikkeling loopt ernstig achter bij de ontwikkelingen op gebied van rundvee, pluimvee en varkenshouderij.

 • abtje

  Fleur, ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn in deze, maar zodra het enten achter de rug is gaat de politiek weer slapen en laat iedereen weer barsten.
  De geiten en schapen houders mogen het weer alleen rooien.
  De zieken en nabestanden tellen ook echt niet voor de politiek.
  De GD heeft weer extra geld gescoord, dus ook blij.
  En de rest gaat weer over tot de orde van de dag.

 • jordi 1455

  Er moet een regeling komen van niet enten, geen compensatie als ze komen ruimen. In feite heeft de overheid ook te laks gereageerd op de eerste signalen van Q-koorts dus de overheid is mede-verantwoordelijk voor de zieken. Het valt mij op dat de overheid pas ingrijpt als het probleem (gruwelijk) uit de hand gaat lopen.

 • G.G.S.

  Beste medereageerders. Het was niet mijn bedoeling een discussie op te roepen over het wel of niet enten of over schuldvragen. Mijn punt is dat er in Nederland als enige EU land een algehele vacinatieplicht is, terwijl Q-koort een wereldwijd probleem is. De campagne kost jaarlijks miljoenen aan entkosten en gevolgschade's, bij ons 3 dieren dood en 2 duurmelkers gingen droog van de 600 geente dieren. Ik heb het CBG gevraagd om de onderbouwing van de vacinatie en er is voor de geiten niet meer gedaan dan laboratoriumonderzoek naar de effectiviteit van de entstof en geen enkel veldonderzoek naar de effecten op het dier, met name op de langere termijn. Niemand kan mij uitleggen waarom dieren die niet gedekt worden, dit is meer dan de helft van de geitenstapel, ook geent moeten worden. Ik wil alleen pleiten voor praktijonderzoek, zodat we een juist entsysteem kunnen opzetten waardoor de draagkracht in de sector toeneemt.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.