Home

Nieuws 456 x bekeken

Watermixer op proef in strijd tegen blauwalg

Rijswijk - Waterbeheerders volgen met argusogen een proef in Vlaardingen die de zomerse uitbraak van blauwalg moet beheersen.

De plaaggeest van zwemmers in open water wordt bevochten met een op zonlicht werkende watermixer met de naam SolarBee. Deze machine brengt het water in de Vlaardingse Krabbeplas onophoudelijk in beweging.

De waterbeweging moet meer zuurstof in het stilstaande water brengen, zodat de groei van blauwalg wordt geremd.

Al jaren wordt vergeefs gezocht naar een manier om blauwalg te bestrijden. De bacterie doet zich tegoed aan fosfaatrijke bodems van plassen en meren. De fosfaten zijn daar gekomen door meststoffen uit de landbouw. Er ligt voor tientallen jaren voeding op de bodems.

Het baggeren van slib, het gebruik van ijzerzouten die de alg moeten binden, het toevoegen van peroxide die de alg doodt, het zijn tot dusver maatregelen gebleken die onvoldoende werken.

Op 38 plekken in Nederland wordt inmiddels zwemmen in open water afgeraden of verboden, mede door de hittegolf van de voorbije dagen.

Ir. Mark Hensen, die de SolarBee in Nederland heeft geïntroduceerd, denkt dat zijn apparaat dé oplossing kan zijn. Het hoogheemraadschap Delfland beproeft de watermixer sinds twee weken.

Hensen beroept zich op goede ervaringen in de Verenigde Staten. Zijn motivatie is naar eigen zeggen simpel: "Het is vreemd dat je elk jaar steeds op dezelfde plekken in Nederland niet kunt zwemmen. Daar wil ik iets aan doen.''

Het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) zegt dat overheden en waterbeheerders snakken naar een oplossing. Jaarlijks is immers 5 tot 10 procent van de 630 recreatieplassen verdacht of onbruikbaar.

Volgens dr. ir. Miquel Lurling, universitair docent aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer aan de Wageningen Universiteit, is de SolarBee in elk geval geen oplossing. De watermixer heeft blijkens de literatuur wel effect in dieper water, maar niet in ondiep water.

"Twee weken geleden is men begonnen met de proef en toen was het nog niet zo warm. Nu staat de Krabbeplas ineens op de lijst van plaatsen waar niet gezwommen mag worden'', stelt Lurling. "En dat terwijl de watermenger de afgelopen dagen juist verbetering had moeten brengen.’’

Hensen vindt het echter te vroeg voor conclusies. Volgens hem worden metingen verricht in twee locaties rond de Krabbeplas: één op een plaats waar de SolarBee wel en één waar de watermixer niet actief is. "We zijn de proef begonnen toen het begon op te warmen. We kunnen pas na de zomer een definitief oordeel vellen.''

Of registreer je om te kunnen reageren.