Home

Nieuws 7 reacties

'Voldoende mestverwerking voor 2014/2015'

Doetinchem - De veehouderij heeft voldoende mestverwerkingsinitiatieven om dierrechten te voorkomen. Er is in 2014 en 2015 voldoende capaciteit om het overschot van mest te verwerken.

Dat is de hoofdconclusie uit het Mestplan dat LTO Nederland en brancheorganisaties voor zuivel, vlees, loonwerkers en diervoerders woensdag aanbieden aan staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en haar collega Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu).

Het landelijk projectbureau mestverwerking van LTO Nederland heeft de inventarisatie gemaakt van de omvang van aanwezige mestverwerkingsprojecten en projecten die in de opstartfase zitten. Brancheorganisatie voor loonwerkers Cumela meldde dinsdag op zijn website dat er voldoende capaciteit is voor 2014 en 2015. Dijksma heeft de sector de ruimte gegeven om aan te tonen dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit is, voordat ze over gaat tot het handhaven van dierrechten voor varkens, pluimvee en invoeren van rundveerechten. Zij gaf de sector een halfjaar de tijd om met een voorstel te komen. Dit voorstel wordt woensdag aan Dijksma en Mansveld overhandigd op het ministerie van Economische Zaken. Dijksma besluit aan het einde van het jaar of er voldoende initiatieven zijn. Ze baseert zich hierbij mede op bevindingen van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Achter de schermen is maandenlang op initiatief van LTO Nederland gewerkt aan een overzicht van alle lopende en geplande initiatieven voor mestverwerking. Het plan bevat ook voorstellen voor aanvullende maatregelen om de milieudoelen voor veehouderij te halen. LTO Nederland heeft het plan samen met brancheorganisaties voor zuivel, vlees en diervoerders, respectievelijk Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Centrale Organisatie voor de Vleessector (CVO), de organisatie voor veevoerproducenten Nevedi en Cumela.

In januari heeft Dijksma de sector te kennen gegeven voldoende mestverwerkingsinitiatieven te verwachten. Voor 1 juli wilde zij een overzicht van de beschikbare en geplande mestverwerkingscapaciteit. Een verwerkingsinitiatief moet het fosfaat exportwaardig maken. Sec scheiden of vergisten van mest is geen verwerking. Wordt echter onvoldoende capaciteit ontwikkeld, dan wil zij het huidige dierrechtensysteem uitbreiden voor de rundveehouderij.

In een reactie laat Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) weten verheugd te zijn over de uitkomst van de analyses van de sector. "Wij gaan er ook vanuit dat de nieuwe mestwet voldoende is om genoeg mestverwerking van de grond te krijgen zonder dierrechten. We moeten de sector niet opnieuw op kosten jagen", zegt Dijkgraaf.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt dat het hem niet verbaast dat de sector voldoende mestverwerkingscapaciteit van de grond krijgt. “Er gebeurt veel in het veld. Er zijn heel veel initiatieven om mestverwerking van de grond te krijgen.”

Eerder dit jaar berekende weekblad Boerderij ook al de mestverwerkingscapaciteit. Daaruit bleek dat de verwachte verwerkingscapaciteit van dierlijke mest voldoende is om het te verwerken fosfaatoverschot weg te werken. Maar 2015 zou niet worden gehaald. Gebrek aan financiering en het moeizaam afgeven van vergunningen voor mestverwerkingsinstallaties zijn struikelblokken waarom de mestverwerkingscapaciteit niet voldoende op stoom kan komen voor 2016.

Laatste reacties

 • koestal

  De grond krijgt soms al gebrek aan fosfaat

 • varkenshouder1

  In ieder geval veel stikstof gebrek op veel plaatsten. Je ziet het verschil wel tussen varkensmest of koemest. Met het laatste liggen veel percelen ver achter en onregelmatig gewas.

 • abtje

  Stikstofgebrek of zwaveltekort?

 • varkenshouder1

  of allebei.!!!

 • Mels

  Varkensmest = Prima spul voor akkerbouw gewassen,rundveemest moet op de grasachtigen,waaronder graan en mais enz.

 • mtsvanaaken

  Varkenshouder1, varkensmest levert (te) snelle stikstof, waardoor er later in het seizoen een tekort optreedt. Met zeugenmest heb je veel wisselende gehaltes, waardoor het moeilijker bemesten is. Vleesvarkens mest, daarvan mag je bijna niets bemesten om niet over de p2o5 norm te komen. Rundveemest 35 m3 per ha minimaal met org. stof ( ds. gehalte is 12-13 % ) en 5-6 kg kail per ton.

 • info95

  'De veehouderij heeft voldoende mestverwerkingsinitiatieven'

  Initiatieven is wat anders als capaciteit.
  Roepen dat je iets kunt, betekent nog niet dat je het ook werkelijk kunt.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.