Home

Nieuws 1 reactie

'Voedselprijzen dalen, maar blijven hoog'

Washington - De voedselprijzen daalden drie opeenvolgende kwartalen, maar stegen weer in mei en juni. De prijzen blijven daardoor dicht bij historische pieken. Dit blijkt uit het jongste kwartaalrapport van de Wereldbank.

Volgens de laatste editie van de Food Price Watch daalden de mondiale voedselprijzen tussen februari en juni dit jaar, een trend die al inzette sinds de prijspiek in augustus 2012. De prijzen zitten nu nog 12 procent onder het record uit augustus.

Sommige landen met hoge armoede en zwakke vangnetten reageren op deze prijsschommelingen door de subsidies op voedsel voor consumenten te verhogen, maar deze zijn vaak contraproductief, aldus het rapport.

"Subsidieprogramma's waar de transparantie en verantwoording over de uitvoering ontbreekt, helpen arme mensen niet. Deze programma's zijn vaak zeer kostbaar, gevoelig voor corruptie en verspillen de schaarse budgettaire middelen'', zegt Jaime Saavedra, waarnemend vicepresident voor armoedebestrijding en economisch beheer van de Wereldbank. Hervorming van dergelijke programma's is volgens hem een beleidsprioriteit.

Een hogere productie, dalende importen en een lagere vraag drukten de exportprijzen van mais. De huidige tarweprijzen geven de verwachting weer dat de wereldproductie zich dit jaar zal herstellen van de krimp vorig jaar. De prijs van rijst blijft matig dalen door een combinatie van factoren. Neerwaartse prijsdruk van de goede oogsten in Thailand en Vietnam worden tegengewerkt door opwaartse druk door een toenemende vraag en dalende voorraden in India, Pakistan, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.

Vooruitblikkend blijft er onzekerheid op de internationale markt. Recente ongunstige weersomstandigheden in Noord- en Midden-Europa, Rusland en China kunnen een negatieve invloed hebben op de vooruitzichten van een opleving van de mondiale tarweproductie. De huidige situatie in Egypte kan volgens het rapport ook gevolgen hebben voor de internationale markten van tarwe, aangezien Egypte de grootste tarwe-importeur is.

Eén reactie

  • Hanne-Lise

    Wat zit daar achter net als achter de burka

Of registreer je om te kunnen reageren.