Home

Nieuws

Vergunning kalvergierverwerker opnieuw onder de loep

Den Haag - De provincie Gelderland moet opnieuw kijken naar de milieuvergunning voor de kalvergierbewerkingsinstallatie in Stroe van de Stichting Mestverwerking Gelderland. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De provincie heeft in de vergunning een aantal voorschriften opgenomen die niet van toepassing zijn of niet voldoende zijn onderbouwd. Daarbij gaat het onder meer over de eisen die gesteld worden aan de opslagtanks. De provincie had voorwaarden gesteld alsof in de opslagtanks sprake was van vloeibare brandstoffen. De rechter zegt dat de provincie onvoldoende heeft uitgezocht of die regels wel mochten worden toegepast.

De eisen die de gemeente had gesteld aan de beperking van de stank kunnen wel de toets der kritiek doorstaan, evenals de geluidseisen die in de vergunning staan.

De provincie moet binnen tien weken een nieuwe beslissing nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.