Home

Nieuws

Veel lof voor mestplan veehouderij

Den Haag – Het mestplan zoals de ketenpartijen uit de veehouderij woensdag aan staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw hebben aangeboden, oogst voornamelijk lof.

Politici en vertegenwoordigers reageren doorgaans positief op het plan, waarmee de veehouderij wil bewijzen dat dierrechten niet nodig zijn omdat de mestproblemen op een andere manier kunnen worden opgelost.
Uit een inventarisatie blijkt dat er voor 2014 voldoende mestverwerkingscapaciteit is en voor 2015 is voldoende capaciteit in ontwikkeling. Door verplichting van de Kringloopwijzer in de melkveehouderij wil de veehouderij daarnaast zorgen dat de melkveehouderij efficiënter met mineralen om gaat en minder broeikasgassen gaat uitstoten.
VVD en CDA reageren positief op de plannen. Ze waarderen de inzet van de sector om gezamenlijk tot een plan te komen. “Ik ga er vanuit dat met dit plan definitief een streep komt door de dierrechten”, aldus Helma Lodders van de VVD. Coalitiepartij PvdA kon nog niet reageren op het plan. D66 is bezorgd over de borging van het plan, dat door de sector gaat gebeuren. “Daar komt meestal niet veel van terecht”, is de ervaring van Gerard Schouw. Jaco Geurts (CDA begint zich wel zorgen te maken over de beschikbaarheid van dierlijke mest voor de akkerbouw, zeker nu de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat. SP-Kamerlid Henk van Gerven vreest dat het plan leidt tot nog meer groei van de veehouderij. Hij ziet meer in begrenzing van de veestapel door dierrechten. "We moeten niet meer, maar beter gaan produceren. Dat kan door dierrechten eerder te gunnen aan duurzame producenten."
Over de extra inzet van de melkveehouderij, die naast mestverwerking ook via kwaliteitssystemen van de afnemers verplicht worden om te gaan werken met de Kringloopwijzer, zijn politici en sectorvertegenwoordigers niet verbaasd. De pluimveehouderij en varkenshouderij zijn verder op milieugebied en daarnaast is de melkveesector de enige sector waarvan de komende jaren groei wordt verwacht in Nederland.

Milieuorganisatie SNM is nog niet overtuigd van het plan van de veehouderij. Zij willen eerst bewijs zien dat de sector de beloften uit het plan waar maakt, voordat de dierrechten worden afgeschaft. “We moeten de achterdeur nog niet open zetten”, zegt Sijas Akkerman van SNM.

Staatssecretaris Dijksma had bij de presentatie van het plan al positieve woorden. Ze gaat er vanuit dat het plan goed genoeg is om door de toets van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te komen. Op basis van deze conclusie beoordeelt Dijksma of dierrechten voor de rundveehouderij ingevoerd moeten worden of niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.