Home

Nieuws

Uitbreiding Vlaams landbouwonderzoek

Merelbeke – Het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) breidt het wetenschappelijke onderzoek uit. Het instituut is op zoek naar 25 nieuwe wetenschappelijke onderzoekers voor 25 onderzoeksprojecten.

De kandidaat-doctorandi krijgen vier jaar de tijd om zich te verdiepen in een onderwerp. De 25 onderzoekers worden toegevoegd aan het bestaande 300 wetenschappers van het ILVO. In totaal werken 600 mensen bij het instituut met vestigingen in Melle, Merelbeke en Oostende. Doel van het extra onderzoek is het verduurzamen van de sectoren landbouw, tuinbouw, visserij en voeding via innovatieve inzichten.
In de plantaardige sectoren gaat het om onder meer om onderzoeken naar de  technische en economisch haalbaarheid van sojateelt, het al dan niet overleven van diergebonden ziekteverwekkers (e.coli, salmonella) op groente die rauw wordt gegeten, veredeling van cichorei en de zaadopbrengst van rode klaver. In de veeteelt gaat het om onderzoek naar factoren die de levensduur van de melkkoe beïnvloeden, antibioticaresistentie en het verlengen van de legcyclus van kippen.
Andere onderzoeksvelden betreffen onder meer bederf van voedsel, het verbeteren van strooipatronen van kunstmeststrooiers  en ventilatie in varkensstallen. Maar ook sociaaleconomische onderzoeken zoals de waardeverdeling in de agrovoedingsketen, stadslandbouw en doorrekening van het effect van maatregelen in het kader van Natura 2000.

Of registreer je om te kunnen reageren.