Home

Nieuws

Syrische landbouw en voedselzekerheid ingestort

Rome - De voedselzekerheid in Syrië is het afgelopen jaar fors afgenomen en de landbouwproductie zal verder afnemen in de komende 12 maanden als het huidige conflict blijft bestaan. Een catastrofe dreigt. Dat schrijven de VN-organisatie voor voedsel en landbouw, de FAO, en het World Food Programme (WFP), een door de VN gerund voedselhulpprogramma.

De rapporteurs schrijven hun rapport nadat een missie van experts Syrië in mei en juni bezocht. Ze concluderen dat er weinig tijd is om ervoor te zorgen dat families die door de crisis zijn getroffen vitale bronnen van voeding en inkomen verliezen, aldus de organisaties. De missie raamt Syrië in het huidige seizoen 2013/2014 ongeveer 1,5 miljoen ton tarwe moet importeren om aan de behoefte te voldoen.
De oogst in Syrië wordt geschat op 2,4 miljoen ton, 40 procent minder dan de gebruikelijke oogst in de jaren voor de crisis, en 15 procent meer dan de oogst in seizoen 2011/2012. De productie van pluimvee is naar schatting meer dan 50 procent gedaald ten opzichte van 2011 terwijl de veestapel aan schapen en runderen ook significant kleiner is geworden. Veel boeren en veeartsen zijn op de vlucht waardoor het risico op verspreiding van dierziekten en dus verdere verkleining van de veehouderij dreigt.
Naast de productie speelt ook de vluchtelingenproblematiek en economische ineenstorting de voedselzekerheid parten. Circa 1,6 miljoenen Syriërs zijn officieel vluchteling terwijl de werkloosheid mede door economische sancties sterk is opgelopen. De waarde van de munt is snel afgenomen en prijzen voor voedsel en brandstof zijn hoog. De gemiddelde maandprijs voor tarwebloem is tussen mei 2011 en mei 2012 verdubbeld, aldus het rapport. De VN is in april dit jaar begonnen tarwebloem gratis te verstrekken.
De burgeroorlog heeft grote schade toegebracht aan irrigatiekanalen, spin- en weefhuizen voor katoen en voedselopslagen en bakkerijen.
De FAO stelt sinds begin 2013 ongeveer 70.000 mensen te hebben geholpen met onder meer distributie van veevoer, kalveren, zaden en landbouwgereedschappen. Wanneer voldoende fondsen kunnen worden verzameld, zal de FAO soortgelijke hulp kunnen aanbieden aan nog eens 216.000 mensen. De FAO zoekt in totaal 41,7 miljoen dollar voor landbouwhulp aan Syrië, maar verzamelde tot dusver maar 10 procent van dit bedrag. Het geld moet in augustus binnen zijn, aldus de FAO, omdat in oktober akkers worden ingezaaid.
Het WFP, van oudsher vooral door de VS gesteund, bereikte in juni 2,5 miljoen mensen met voedselpakketten. De organisatie vergroot de logistieke en operationele capaciteit om 3 miljoen mensen te kunnen helpen voeden in juli en 4 miljoen mensen in oktober. De WFP probeert wekelijks meer dan 27 miljoen dollar aan fondsen te werven.

Of registreer je om te kunnen reageren.