Home

Nieuws

Subsidie voor investering in dierenwelzijn

Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken stelt 8 miljoen euro subsidie beschikbaar voor ondernemers die willen investeren in de huisvesting van dieren en daarbij rekening houden met dierenwelzijn.

De openstelling van de subsidie Investeringen in integraal duurzame stallen en houderijsystemen (RLS) is van 15 augustus tot en met 30 september 2013. De steunmaatregel is alleen beschikbaar voor veehouders met stallen in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten. Doel is vermindering van de depositie van stikstof. Ook is een voorwaarde dat de investering moet leiden tot een verlaging van de uitstoot van ammoniak met minimaal 25 procent.

Op drloket.nl staat meer informatie over deze subsidieregeling, alsmede een lijst met Natura 2000-gebieden met een stikstofprobleem en een ‘kaartmachine’. Met dit hulpmiddel kan de afstand van de stal tot het natuurgebied worden bepaald. Er wordt maximaal 40 procent vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van 250.000 euro per aanvraag.

Of registreer je om te kunnen reageren.