Home

Nieuws 2 reacties

SDA: 15 procent minder antibioticagebruik in 2012

Utrecht- Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is in 2012 in de veehouderij (kalveren, vleeskuikens en varkens) gemiddeld 15 procent afgenomen ten opzichte van 2011.

Alleen bij de rosé-afmestkalveren nam het antibioticagebruik met 8 procent toe. Dat meldt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDA). Ze baseert zich op de basis van de door de diersector aangeleverde cijfers van meer dan 40.000 bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat er in de Nederlandse veehouderij 5 procent meer antibiotica is gebruikt dan op basis van de door Fidin gemelde cijfers lijken te zijn verkocht. De SDA doet onderzoek naar een verklaring hiervoor.

De SDA adviseert op basis van de resultaten om bedrijven verschillende reductiedoelstellingen te geven. Bedrijven die al weinig antibiotica gebruiken, hoeven hiermee een minder grote reductie te bewerkstelligen dan bedrijven die nog veel antibiotica gebruiken. De SDA wil dat de maatregelen vooral gericht zijn op bedrijven die structureel veel antibiotica gebruiken.

De SDA heeft nu cijfers van twee opeenvolgende jaren, waarmee de bedrijven die twee jaar achtereen veel antibiotica gebruiken in beeld zijn. Via een verbetertraject worden deze bedrijven aangesproken. “We gaan ervan uit dat de veelgebruikers nu in beweging zijn en verwachten dat er in 2014 per sector en bedrijfstype minder bedrijven in het actieniveau zitten. Anders neemt de SDA extra maatregelen”, aldus directeur Hetty van Beers van de SDA.

Bij de antibiotica-aanpak zijn drie niveaus vastgesteld: een streef-, signalerings- en een actieniveau. (code groen, oranje en rood). Bij de actiewaarde is direct actie nodig, bij de signaleringswaarde is sprake van een verhoogd gebruik, dat aandacht vraagt. Bij de streefwaarde is geen verder ingrijpen noodzakelijk.

Van de kalverbedrijven is 27 procent naar een lager gebruiksniveau gegaan en 25 procent naar een hoger niveau. De verdeling van de mestrondes per jaar speelt hierbij mogelijk een rol. Bij de kalveren wordt vooral in het begin van de mestperiode veel antibiotica gebruikt. Over het algemeen concludeert de SDA dat er nog geen substantiële verschuiving is in aantallen bedrijven vanuit het actieniveau naar het lagere gebruiksniveau.

Voor de rundveehouderij zijn niveaus voor het eerst vastgesteld. De streefwaarde voor 2013 wordt 0 tot 3 dagdoseringen per jaar (ddd/j), de actiewaarde op 6 ddd/j.

De verkoop van antibiotica bedroeg in 2012 249 ton, blijkt uit cijfers van de diergeneesmiddelenbranche (Fidin). Dat is 56 procent minder dan in 2007. In 2012 werd 50 procent minder antibiotica verkocht dan in 2011. Dat komt vooral door de afname van verkoop van tetracyclines, die 61 procent van de reductie vormen. De verkoop van voor de mens kritische middelen, zoals fluorochinolonen en derde en vierde generatie cefalosporinen zijn in 2012 met respectievelijk 45 en 94 procent afgenomen ten opzichte van 2011. Deze groep vormt 0,35 procent van de totale antibioticaverkoop.

Laatste reacties

  • abtje

    Denk dat de 10-dagen regeling al een hele hoop minder AB gebruik heeft opgeleverd bij de kalvermesters.

  • jan van den broek

    100-15=85 nog lang te gaan dus

Of registreer je om te kunnen reageren.