Home

Nieuws 65 reacties

Regels voor mesthandel aangescherpt

Doetinchem - Mesthandelaren mogen vanaf 1 januari 2014 niet meer zelf vaste mest bemonsteren. Ook moeten zij verplicht een stikstofboekhouding gaan bijhouden.

Dat staat in het voorstel dat brancheorganisaties LTO Nederland, Cumela, Transport & Logistiek Nederland (TLN) maken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken (EZ). Binnenkort wordt het plan voorgelegd aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

De monstername van vaste mest zal in de toekomst worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie en niet meer door mesthandelaren zelf. Bij het huidige systeem van het nemen van steekmonsters in vaste mest is het gemakkelijk om de monsters juist op die plekken in de partij te nemen waarvan bekend is dat dit hoge gehalten oplevert. Mesthandelaren maken daar gebruik van. Daardoor zijn de mineralengehalten in de steekmonsters hoger dan de gemiddelde gehalten van de partijen mest die zijn vervoerd. Landbouweconomisch instituut LEI constateerde onlangs opnieuw dat regelmatig de mineralengehalten in steekmonsters van alle vaste mestsoorten veel te hoog zijn.

Het voorstel van de drie brancheorganisaties en het ministerie moet mestfraude moeilijker maken. Peter Brouwers, voorzitter van de werkgroep mest en mineralenbeleid van LTO Nederland: "We werken aan een voorstel om de regels voor boeren en intermediairs aan te scherpen. Wat ons betreft mogen de nieuwe regels zo snel mogelijk ingaan. We wachten nog op de juridische toetsing van de regels." De nieuwe regels zijn naar verwachting van de brancheorganisaties per 1 januari 2014 van kracht.

Volgend jaar moeten mesthandelaren ook een stikstofboekhouding gaan bijhouden. Tot nu toe hoeven mesthandelaren de stikstofafname niet te verantwoorden. Stikstof heeft de eigenschap gemakkelijk te vervluchtigen en registratie van het mineraal zou niet zinvol zijn. Volgens Brouwers is dat achterhaald. "Nieuwe inzichten maken het mogelijk om stikstof wel degelijk te kunnen opnemen in een boekhouding."

De brancheorganisaties en het ministerie willen ook dat het mesttransport volledig geregistreerd wordt met behulp van AGR/GPS apparatuur zodat ook met zekerheid kan worden vastgesteld dat een vracht mest ook daar aan komt zoals vermeld.

Jaap Uenk, voorzitter van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland, meent dat de strengere regels geen probleem zijn voor ondernemers die zich al aan de regels houden. "Een goede en scherpe controle op mesthandel en mesttransport is in het belang van de mestsector zelf."

De extra regels komen boven op het voornemen van Dijksma de nieuwe wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob) te gaan gebruiken om malafide mesthandelaren aan te pakken. Deze wet is per 1 juli 2013 ingegaan. Mesthandelaren kunnen hun vergunning kwijt raken als zij in de fout blijven gaan.

Laatste reacties

 • drientje

  Ook dit is weer kostenverhogend. Wellicht kan de mesthandel de transporten nog laten uitvoeren door Poolse en Roemeense chauffeurs.

 • koestal

  regels mesthandel aangescherpt,regels antibiotica aangescherpt weer voor 1000 ambtenaren werk,wat blijft er nog van de economie over ? straks alles importeren

 • probe14

  Lto helpt mee de regels aan te scherpen en kosten te verhogen. Fijn zo'n belangenbehartiger.

 • Mans

  LTO, waar zijn jullie mee bezig? Misschien toch maar mijn lidmaatschap
  opzeggen voor de aankomende stijgende monsterkosten !
  Een LTO lid.

 • w.rohaan@hotmail.com

  ik vind het wel prettig dat als ik mest ontvang, die van gegarandeerde afkomst is en de gehalten bevat die ook op het monster staan. Dus een goede zaak

 • hopman

  hoeveel mensen moesten erbij LTO weg?

 • Paul Grefte

  Op zich heeft Rohaan gelijk. Afvoercijfers voor de producent zijn aanvoercijfers voor de gebruiker. Die moeten wel kloppen!
  Alleen, wanneer het over vaste mest gaat, praat je voornamelijk over droge pluimveemest. En deze gaat bijna allemaal voor export of naar Moerdijk. In beide gevallen wordt de afnemer niet afgerekend op een mineralenboekhouding. nVWA weet na bijna 30 jaar mestbeleid toch echt wel hoeveel mest een pluimveebedrijf in tonnages produceerd. Ik zou zeggen: Export en Moerdijk vrij van monsternameverplichting middels een forfetaire boekhouding. De rest kan evt. via een onafhankelijke monsternemer. Dit zou pas kosten beparen en het mestbeleid vereenvoudingen!! Het zou LTO sieren zich hier hard voor te maken....

 • Mozes

  Het probleem met fraude ligt niet bij de pluimveemest maar waarschijnlijk bij de vaste fractie uit de mestscheider.

 • 9439te

  Hoera voor Lto, jaag de Boer nog verder op kosten, en vertrouw alleen nog de nvwa.ik was altijd van mening dat de LTO er voor en namens boeren was, helaas.
  LTO lid, althans nog wel.

 • jehanvankroaks

  LTO ........
  voor diegenen die nog steeds lid zijn van deze club.
  Heel veel sterkte de komende jaren.

 • astrid

  het gaat idd om dikke fractie van varkensmest. hierbij heeft de leverancier (varkensboer) ook vaak boter op zijn hoofd. als je met iemand in zee gaat die je minimum gehaltes P2O5 garandeerd, werk je er zelf aan mee dat er gefraudeerd wordt, want dit kan niemand garanderen, dit is van meer factoren afhankelijk dan alleen het ds gehalte.

 • Lange baas

  Lto is waardeloos direct afscheid van nemen

 • drientje

  W.Rohaan en anderen, hoe betrouwbaar is mestmonstering? Als je 5 monsters neemt en laat analyseren krijg je 5 verschillende uitslagen. Gefeliciteerd!

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • gjh

  dat waren weer harde onderhandelingen zeker LTO je heb echte rechte rug gehouden (maar niet voor de leden) de grote vraag is wanneer sluit deze tent elke dag dat ze mee praten is een dag teveel

 • kuiken007

  cumela ziet het al weer glimmen extra hoge kosten doorberekenen aan leveranciers van mest!!! BEDANKT HARRY!!! ga in het vervolg alleen nog zaken doen met bedrijven die geen cumela lid meer zijn volg dit voorbeeld en cumela draait zo weer bij

 • porky 1

  je kunt nog beter met chemisch afval door Nederland rijden dan met een vracht mest en dankzij lto wordt er nog strenger op gecontroleerd en de boer wordt er op afgerekend op iets ondeugdelijks als het wegen en bemonsteren van mest is

 • legkip1

  ze LTO dus hebben vandaag weer een lid minder

 • hans veghel

  heeft de nvv niet mee aan tafel gezeten

 • Joseph,de man

  Ik ben nog nooit lid geweest van LTO en geef mijne vrouwe elke week een schoon bos bloemen van die centen, zijn wij alle twee weer gelukkig.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • kernmetpit

  Jarenlang hadden we als burgers geen vertrouwen in het beleid, dat door de lobby werd gemaakt. Gelukkig een staatssecretaris en provinciale staten die werken aan beleid waarbij gezondheid van mens en natuur weer in beeld komen.
  400% stikstofneerslag is geen gezonde leefomgeving. Herstel de onbalans in de concentratiegebieden met intensieve veehouderijen. Het vertrouwen van de burger is groeiende.

 • w v gemert

  Lto was ook voorstander van wegen en bemonsteren bij de invoering van Minas iedereen weet dat er geen bal van klopt, de wetgeving is er zelfs voor aangepast. nu dit weer. Wat heeft die club ons de laatste 10 jaar gekost op het gebied van mest transporten ???? Ik schat ongeveer 1 Euro per m3 hartelijk dank ervoor !!!!!!!!!!

 • Freriks

  geweldig veel constructieve reacties weer. Ik heb er al 2 geteld van de 18 reacties. Rohaan gaf duidelijk aan dat afnemers terecht garanties willen hebben en Astrid noemde het onderdeel fraude.
  Het probleem is simpel op lossen voor diegene die moeite heeft met de regels zoals in het artikel verwoordt. Zorg dat je geen mest hoeft af te voeren van je bedrijf. Dus koop veel dure grond, of ga akkoord met dierrechten of steun het onzalige plan van 15000 kilo melk per ha van Holman en Vogelaar.

 • drientje

  Ja Freriks, vertrouw er vooral op de analyse van de geleverde mest.

 • bankivahoen

  Drientje @ reactie #13 klopt als een bus !

 • aarthamstra1

  Moeten je nu elke week zo'n LTO-er in de stal laten alvorens het wekelijkse vrachtje mest afgevoerd kan worden.
  Maar goed ben er voor als het EUROPEES GEREGELD WORD en mee genomen word in de wereld handelsakkoorden.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • domme boer

  Blij dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd want dit slaat alles !!!!!!!!!

 • W Geverink

  Het is grappig om te ziendat jullie 'belangenbehartigers' zorgen dat ze over jullie ruggen werk houden.

 • Momfer

  het afvoeren van pluimveemest kost zo weinig daar ga je toch niet mee frauderen.

 • minasblunders1

  De klucht heeft zijn hoogtepunt na 15 jaar blijkbaar nog steeds niet bereikt. Het is een kwestie van tijd, dan blijkt dat de 'onafhankelijke instantie' ook 'fraudeert'. Ik ga me met de dag meer schamen dat ik in dit land woon.

 • BW

  Als je alle aanvoer van mineralen (dieren en voer) aftrekt van de afvoer (dieren en mest) met hier of daar een correctie, dan moet je op nul uitkomen. En dat lukt op geen enkel bedrijf. Als iedereen zich nu eens druk gaat maken hoe dit nu kan dan zijn we op de goede weg. Dit mestbeleid klopt gewoon niet. Peter Brouwers heeft geen dieren dus bij hem klopt het altijd. Ook namens mezelf, bedankt LTO.

 • mtsvanaaken

  drientje, #23, hier ook: 6 vrachten weg dmr, 3 naar 1 afnemer en 3 naar een andere. Dezelfde dag, de zelfde loonwerker, dezelfde wagens, dezelfde put( 's morgens nog gemixt) en naar hetzelfde labo, 0.95 N verschil en 0.3 p2o5. Ga eens na wat dat op de jaarproductie is van een groot bedrijf. Dat is zo 1000 m3 die je wel moet afzetten maar niet kunt leveren, of bij je zelf groeit niks.

 • j.verstraten1

  Volgens mij wilden wij in het verleden geen forfaitaire normen, want die klopten nooit en deden efficiënte ondernemers te kort. Dus is wegen en bemonsteren in het leven geroepen door LTO ea. Hiermee heeft LTO ook de mogelijkheid gecreerd voor een aantal lieden in de sector om zeer creatief om te gaan met het sturen op gehaltes in met name dikke fractie.Voor geldelijk gewin. Het zat eraan te komen dat hier een einde aan zou en moest komen. In feite moeten ook nu weer diegene die zich netjes aan de regels houden boeten want ipv zelf monsters nemen moet hiervoor dus een onafhankelijk persoon ingeschakeld worden. Misschien liever een forfaitaire norm? Laat degene met een constructieve bijdrage (bw, info 175)voor betere alternatieven zich melden bij hun organisatie en de rest? kunnen we missen als kiespijn.

 • minasblunders1

  Als we vanaf vandaag besluiten dat centimeters en decimeters hetzelfde zijn, dan snapt iedereen dat metingen voortaan niet meer kloppen. Waarom snapt niemand dat hetzelfde effect optreedt als je anorganische en organische mineralen gelijkwaardig optelt?

 • heico1

  De spreekwoordelijke druppel (of meer een emmer..). Ook hier LTO-opzegbrief de deur uit.

 • Zents beheer

  Wanneer je geen koeien melkt, akkerbouwer bent, subsidie of inkomens steun ontvangt, dan heb je volgens mij al lang niets meer bij LTO te zoeken.

 • info463

  Het risico op manipulatie van monsters bij vaste mest is het grootst als de afnemer verder weinig of geen belang heeft bij de uitslag zoals dat het geval is bij export of levering aan een binnenlandse verwerker. De meest eenvoudige en goedkoopste oplossing: in deze gevallen de mest forfaitair afvoeren. Als partijen toch met een monster willen werken dan het monster verplicht laten nemen door een echt 'onafhankelijk' monsternemer. Dus niet door iemand die ingehuurd en betaald wordt door een van de betrokken partijen want zo iemand is afhankelijk...

 • wmeulemanjr1

  Zijn de LTO de altijd ja-knikkers bij het opstellen van meeeer regelgeving? en de bijbehorende banen/werkgelegen?, daar gaaaat weeeer onze winst.

 • Mozes

  Ik heb liever regels die samen met LTO zijn ontwikkelt dan door de linkse overheid alleen.
  De fraude met mest blijkt zich vooral voor te doen bij boeren met een mestscheider. Dat deze fraude niet door kan gaan kan iedereen begrijpen. Laats nog werd bekent dat het nitraatgehalte in heel Nederland inmiddels onder de gestelde limiet zit behalve in Noord Limburg en Oost Brabant. De reden is de illegale mestdumping in deze gebieden.
  Omdat de fraude zich vooral voordoet bij boeren met een mestscheider is het niet meer dan terecht dat er regels komen die specifiek gericht zijn op deze boeren en niet op alle boeren.
  Net zoals het ook terecht is dat het te hoge nitraatgehalte in delen van Zuid Nederland geen reden is om in heel Nederland de bemestingsnormen aan te scherpen.
  Als het gebruik van een mestscheider de deur open zet naar fraude is het niet meer dan terecht dat de kosten voor het sluiten van deze deur worden neergelegd bij de boeren die gebruik maken van een mestscheider.

 • kiepel

  prima LTO. Weg met die sjoemelaars des te eerder wordt het voor mij beter. Wanneer 90% varkensboeren hun mest via sjoemelen laten verdwijnen krijg ik te weinig geld als akkerbouwer. Bovendien zal nu blijken dat de gebruiksnormen wel wat omhoog moeten, anders groeit er niks.

 • wmeulemanjr1

  Word alleen de LTO serieus genomen bij bedenken nieuwe regelgeving? Er zijn toch meer belangenbehartigers in de landbouw, of heeft de overheid daar te veel last van bij opstellen van nieuwe regelgeving?? Of gaat het mestbeleid hoofdzakelijk om het kweken van zo veel mogelijk banen, dus vreten van boer en tuinder.

 • Mozes

  De andere belangenbehartigers gedragen zich vaak net als Wilders. Populair roepen vanaf de zijlijn maar als moeten bijdragen aan moeilijke besluitvorming knijpen ze er tussenuit.

 • drientje

  Mozes, andere belangenbehartigers zitten wel degelijk bij overleg over mestregelgeving, maar dit is een bericht van de boerderij, nogal selectief dus.

 • minasblunders1

  Mozes, je snapt er nog steeds geen bal van hé? Als die heilige LTO van jou zich de afgelopen 15 jaar wat meer verdiept had in de uitwerking van de mestwet (in z'n geheel, dus niet alleen bij de intensieve bedrijven), dan hadden ze natuurlijk al lang wat moeten doen. Helaas, bij de LTO ontbreekt net als bij de rest van de 'kennisdriehoek' de kennis.

  Een voorbeeld: jij hebt als intensieve boer een veebezetting van ruim 3 gve per ha. Laten we nu eens uitgaan voor het gemak van 3. Een extensieve boer mag mest aanvoeren tot ongeveer 1 1/2 koe per ha. Als de mestwet eerlijk zou zijn, dan zou jij dus de helft van je mest af moeten zetten. Je hebt zelf eens verteld dat je met de BEX nog maar 15 % van je mest af hoeft te zetten. Dan snap je toch dat je die overige 35 % meer mag uitrijden dan een extensieve boer?? Als je dit niet snapt, stop dan aub met je te bemoeien met zaken die je pet duidelijk te boven gaan!

 • info275

  Mozes snapt het prima. En goed dat LTO de kant kiest van de goedwillenden en niet de fraudeurs waar die goedwillenden in heel Nederland nu onder lijden door steeds strengere bemestingsnormen, uitrijperiodes en noem de hele ratteplan maar op. Ben benieuwd welke kant de vakbonden kiezen. Toch denk ik dat je er met forfaitaire afvoernormen ook komt, dus laat ondernemers met vaste mest en fracties kiezen: of forfatiar of onafhankelijk monsterneming.

 • minasblunders1

  Info 275, we hebben in de mestwet te maken met bedrijven met een enorm saldo, bedrijven met tekorten, bedrijven met allerlei afwijkende mestmonsters en bedrijven met 'gaten'. De eerste groep zijn in jouw ogen de 'goedwillenden' de tweede groep zijn de boeren 'die het niet in de vingers hebben' en de derde en vierde groep zijn de fraudeurs. Tja, zo kun je alles rechtlullen wat krom is.

 • Mozes

  @info275, ik heb in mijn reacties het probleem besproken, jij draagt in jou reacties interessante oplossingen aan. In ieder geval constructief en realistisch.

  @Minasblunders1, de tijd dat ik jou nog serieus nam ligt al ver achter mij. Jij bent net als een gebedsgenezeres die eindeloos vertelt wat voor een sukkels de artsen in het ziekenhuis wel niet zijn terwijl ze zelf nog nooit één patiënt heeft genezen.

 • Venstra

  Schijnt dat bij Zeeuws-Vlaanderen de gehalten het hoogst zijn.. En de afvoerder bepaalt meestal wie de bemonstering doet.

 • info104

  Het is helemaal geen nieuws onder de zon want als kippenhouders al bij de helft van hun afvoer de minas glad hebben, weet ik zeker dat hij fraudeert, en dan met veel flavour vertellen dat hij zo goed uitkomt.

 • info104

  Jullie geven de LTO steeds de schuld van deze aanscherpingen, maar Bureau heffingen heeft deze wisselingen in bemonsterde mest direct in beeld, en heb ook bij een excursie hierover vragen gekregen uit deze groep mensen over de grote verschillen in fosfaat monsters, het is dan ook geen wonder dat zij zich bij de neus genomen voelen, en heb eerder de indruk dat zij de bedenkers zijn van een onafhankelijke monstername en niet een cumela of LTO. En als er transporteurs met 8 monsterkoffers op 1 combi richting Duistland gaan begrijpt een ieder van ons dat de overheid dit niet pikt. En dat er monsters aan de transporteur worden gegeven die een uur in de magnetron zijn gedroogd om maar een hoog fosfaat op de bon te krijgen, en dan niet begrijpen dat er zo'n groot verschil zit in monsters. Ik begrijp nog steeds niet dat leveranciers van vaste mest niet begrijpen dat ze hun collega boer de das om doen.En deze transporteur ook nog op retour in diezelfde mestoplegger tarwe weer meebrengt zonder een officieel reinigings certificaat en factuur van reiniging te kunnen tonen, maar wel lost bij de grote coops omdat hij het goedkoper mee kan brengen als een ander die wel netjes is. Zo kan ik nog wel even doorgaan maar ik stop ermee.

 • minasblunders1

  Je kunt er inderdaad beter mee stoppen, Info 104. Zelden zo'n gebazel gehoord. Het is toch logisch dat monsteruitslagen steeds wisselend zijn, er zit nl. werking in mest, processen, omzettingen. Je kunt toch niet zomaar gaan tellen alsof het hier knikkers betreft. Bij DR weten ze dit dondersgoed, maar verrekken om iets te doen natuurlijk. Een mooi voorbeeld van de volstrekt ondeugdelijke mestwet geef je zelf al aan in # 50; er zijn nergens zulke hoge saldi als bij de kippenboeren. Logisch natuurlijk want kippen krijgen kwalitatief hoogwaardig voer. Maar ja, dat snapt de goegemeente niet, of wil het niet snappen.

 • radewijk

  Ik neem aan dat diegene die hier het hardst schreeuwen de grootste bedriegers zijn. Als ze in de pas moeten lopen zijn ze boos en geven anderen(oa LTO) de schuld. Wees eens eerlijk, is het niet jullie eigen schuld dat deze regels in het leven geroepen worden. EIGEN SCHULD, DIKKE BULT

 • a.t.herwijnen

  Gewoon weer met forfaitaire normen voor vaste mest gaan werken. Als men er anders over denkt dan kan degene die afvoert of degene die aanvoert altijd een mestmonster door een onafhankelijke instantie laten nemen. over de kosten van deze monstername kan men dan samen onderhandelen. ook bij mij zit er verschil in de monsters. 1 maal zat er 17 kilo fosfaat per ton in en de andere keer 1,3 kilo fosfaat per ton. de mest komt allemaal uit dezelfde stal. In het laboratorium zou er toch een belletje moeten gaan rinkelen met deze gehaltes. maar nee hoor geen enkele reactie vanaf hun kant. aangezien de monsters korter bewaard worden dan dat je de uitslag thuis krijgt kun je niet laten her-bemonsteren. Dus ook in een onafhankelijke instantie heb ik niet zoveel vertrouwen.

 • Jeroen Rohaan

  Of je blij bent met dit voorstel of niet, er zaten dus een aantal mensen uit de praktijk bij. Vraag aan diegene die behoorlijk commentaar hebben: wat hebben jullie gedaan in dit voorstel(afgezien van via deze weg commentaar leveren)?
  Als we allemaal eens netjes en met beleid voor de plant en grond omgaan; zouden we dan zoveel regels over ons uitgestort krijgen? Denk het niet!

 • huisverkoop

  eerlijk zijn is dat nou zo moeilijk

 • kalkar

  Natuurlijk worden we met z'n allen bedonderd door de overheid. Ieder bedrijf geeft een inkomen weg aan de afvoer van mest. De hoofdoorzaak van de slechte verdienste. We zouden geld moeten krijgen voor het zwarte goud. Mag ik een ieder er aan herinneren dat bv.de MKZ een corrupte en misdadige actie was van de overheid. Alleen in kootjebroek hadden ze de ballen om ervoor te vechten. Boeren pikken toch alles van de overheid en dat weten die ambtenaren donders goed. Dus niet zeiken maar acties!

 • info104

  melkertje1 Als je een goed ondernemer bent ga je dingen doen die jij als ondernemer geld opleveren en ga je niet achter de horde aan lopen en produceer je maar door net als een blind paard , en als je daarbij Te veel vlees en TE veel mest op de markt zet word je gewoon afgestraft door een verkeerde prijs te ontvangen of te betalen , als er weinig graan word geoogst gaat de prijs gewoon omhoog, toen we varkenspest hadden ging de vleesprijs ook omhoog, volgens mij ben je niet slimmer dan die ambtenaar dus geen goed ondernemer en bouw je met jou kritiek niets op , en heb je waarschijnlijk ook mest afgeleverd waarvan de gehalten zijn gemanipuleerd om uit te komen met je boekhouding.

 • miniplaat

  Mest monstering is sowieso de grootste onzin die er is. Wij hebben als test 6 monsters opgestuurd met precies dezelfde mest (een bak vol, gemengd en toen in 6 potjes) naar het laboratorium. De fosfaat waardes liepen uiteen van 1.2 kilo tot bijna 5 kilo. Dan weet toch ieder weldenkend mens dat de hele bemonstering gewoon niet klopt. We praten hier over een afwijking van ruim 400% op monsters van dezelfde mest. Geen wonder dat er gaten in de boekhouding zitten. Dit heeft bij ons niks met fraude te maken, wel met een falend systeem. Maar ondertussen wordt je er wel op afgerekend.

 • evanderpasch1

  mensen die netjes werken moeten hierdoor ook meer betalen .
  En van aujeskygeld kun je meer dan 10 jaar lidmaatschap nvv betalen

 • jeanjean

  Enkele cijfers,
  Boerderij publiceerde op 4 maart 2013 dat de mestexport met 16% gestegen was in 2012.De totale export was 2,35 miljoen TON dierlijke mest.Daarmee is 27,7 miljoen KILOGRAM fosfaat buiten de Nederlandse landbouw afgezet.Als ik nu aan het rekenen ga kom ik tot de conclusie dat deze mest gemiddeld ruim 84/kg fosfaat per ton bevat,dus super goeie mest.Maar dit is nog niet alles,de mest wordt gesélecteert, de beste mest gaat naar Duitsland met 'n fosfaat gehalte van ruim 108 kg per ton.De belgen krijgen wat minder goeie mest met ruim 67 kg fosfaat en dan de Fransen die krijgen rommel die er overblijft met 'n fosfaat gehalte van 37,5 kg per ton.Ik heb tientallen mestmonsters laten onderzoeken in buitenlandse laboratoriums(eerlijke monsters)en de conclusie is dat van de bovengenoemde cijfers natuurlijk geen bal van klopt en dat er dus veel meer fosfaat in Nederland blijft als aangegeven.Wat ik niet begrijp is dat heel veel Ned.veehouders zitten te schelden op L.T.O. ,maar waarom??? De veehouders moeten goed beseffen dat er concrete oplossingen moeten komen anders riskeren jullie 'n gigantische verplichte inkrimping van de Ned.veestapel
  De boeren in Nederland hebben geluk dat ze goede organisaties hebben die niet alleen zorgen voor de onaangename factoren maar die ook zeker op heel veel plaatsen in de wereld tegenwoodig zijn om voor de afzet van de produkten te zorgen.Wat heeft het voor nut om te produceren als er geen goede afzet tegenover staat.

 • minasblunders1

  Miniplaat, we hebben te maken met een door en door verrot en corrupt ministerie. We hebben ook te maken met een Tweede Kamer die absoluut niet doet waar zij voor betaald wordt, nl: het controleren van de overheid. We hebben een 'rechterlijke' macht die totaal niet functioneert en we hebben boeren waar je geen enkele weerstand van hoeft te verwachten. Dus kan het corrupte ministerie gewoon haar/zijn gang gaan.

 • miniplaat

  minasblunders1, laten we maar niet over corruptie beginnen, dat is een verhaal zonder einde in nederland. Wij hebben rechtszaken verloren, omdat het de overheid anders teveel geld ging kosten(gelijke gevallen bij andere boeren die dan ook geld moesten vangen), terwijl we van de rechter nog gewoon gelijk kregen ook. Totaal machteloos ben je dan als boer, en bovendien duizenden euro's armer vanwege alle advocaat kosten die toch niet geholpen hebben. Nederland is wat dat betreft zo corrupt als maar kan, alleen je moet er maar mee leren leven.

  Wat wel met de dag erger wordt is de bemoeizucht van de overheid, alle regels waar je continu weer extra arbeid in moet stoppen om er aan te voldoen. Nederland wil de agrarische sector gewoon uitbannen lijkt het. Jammer genoeg is het niet even een weekje te simuleren, dan komen ze er in den haag wel achter hoeveel economische stimulans wij agrariërs veroorzaken.

 • minasblunders1

  Daar hebben wij ook de nodige ervaring mee, Miniplaat. Ik heb laatst een advocaat horen zeggen dat recht en rechtvaardigheid niets met elkaar te maken hebben. Dan trek ik de conclusie dat dus het recht van de sterkste geldt en dat je als land tot een bedenkelijk niveau bent afgezakt.

  Hadden die rechtszaken van jullie met de mestwet te maken?

 • martin956

  Mestafvoer op Fosfaat-correctie... probleem kostenverlagend opgelost?

Laad alle reacties (61)

Of registreer je om te kunnen reageren.