Home

Nieuws 1 reactie

Randzone Oostvaardersplassen wordt aangepast

Lelystad - Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer gaan een deel van de randzone van de Oostvaardersplassen opnieuw inrichten.

Er worden maatregelen genomen on de natuurkwaliteit en de recreatieve routestructuur te verbeteren. Hiervoor wordt een half open landschap gecreëerd met 70 hectare open water, moeras en plasdrasgebied. Voor het project hoeft geen grond te worden aangekocht. Het vindt plaats op bestaande natuurgrond van Staatsbosbeheer.

Het project van 1,2 miljoen euro wordt gefinancierd met Europees geld en cofinanciering van de provincie.

Eén reactie

  • geen boer

    hé, de afdeling nutteloze geldverspilling laat ook weer eens van zich horen. Fijn voor ze!
    Het is nog lang niet genoeg crisis kennelijk....

Of registreer je om te kunnen reageren.