Home

Nieuws 1104 x bekeken 1 reactie

Pleidooi voor recht op onteigening

Nijmegen - Ondernemers die hun bedrijf niet verder kunnen ontwikkelen als gevolg van planologische of milieuregels, zouden aanspraak op onteigening moeten kunnen maken. Dat stelt de Nijmeegs hoogleraar Jacques Sluysmans.

Sluysmans werkte zijn idee vorige week donderdag uit bij zijn intreerede als bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sluysmans schetst dat schaduwschade een forse beperking kan leggen op de bedrijfsvoering. Een goed voorbeeld is de schade die een agrariër kan lijden vanwege de onverkoopbaarheid van zijn bedrijf omdat het is gelegen in een gebied dat in enig beleidsdocument is aangewezen als toekomstig natuurgebied. "Deze schaduwschade blijft onvergoed (...)", aldus Sluysmans.

Er zijn ook andere situaties waarbij gecombineerd overheidsoptreden (gemeente, rijk, waterschap) een bedrijf dwarsbomen, zonder dat de afzonderlijke overheden dat van elkaar in de gaten hebben. Sluysmans denkt ook aan bedrijven die in overloopgebieden of drinkwaterbeschermingsgebieden zitten en daardoor met beperkingen op de bedrijfsvoering te maken hebben.

Sluysmans vindt ook dat er een recht op onteigening moet zijn, als bijvoorbeeld bij de aanleg van een waterloop  de overblijvende grond zo beperkt is, dat daar niet normaal meer op te werken is. In verschillende wetten is wel een zeker recht op verkoop geregeld, zoals de Wet Agrarisch Grondverkeer en de daarop gebaseerde Regeling Inrichting Landelijk gebied. Volgens die regeling moet de overheid gronden aankopen die in een natuur- of beheersgebied liggen en waarvoor geen andere gegadigden zijn.

Volgens Sluysmans zou het Nederlandse recht aansluiting kunnen zoeken bij de situatie in Vlaanderen, waar ondernemers aanspraak kunnen maken op verwerving.

Eén reactie

  • koestal

    Gewoon recht hebben en krijgen op planschade

Of registreer je om te kunnen reageren.