Home

Nieuws

Overijssel past stikstofbeleid aan

Zwolle - De provincie Overijssel past het beleid voor de afgifte van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet aan. Twee maanden geleden oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de provincie te gemakkelijk natuurbeschermingswet-vergunningen afgaf voor veehouderijen.

De nieuwe beleidslijn houdt in dat de provincie terugvalt op het wettelijk kader. In de oude situatie was het mogelijk dat door de toegepaste berekeningsmethode voor de stikstofdepositie de neerslag van stikstof op het ene natuurgebied verminderde, maar voor het andere natuurgebied een toename plaatshad. Dat kan nu niet meer gebeuren. De nieuwe beleidslijn geldt tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht wordt.

Staatssecretaris Dijksma heeft eerder deze week benadrukt dat voor situaties als in Overijssel het van het grootste belang is dat de nieuwe PAS van kracht wordt.

De uitspraak van de Raad van State uit mei dit jaar heeft effect voor veertien bedrijven, die op grond van de Overijsselse beleidsregels een vergunning hebben aangevraagd. Zij krijgen de mogelijkheid hun aanvragen aan te passen.

De provincie had de beleidsregels gemaakt in overleg met natuur- en milieuorganisaties, natuurterreinbeheerders en vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw.

Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel, hoopt dat de PAS snel van kracht wordt, zodat de ondernemers  niet te lang geblokkeerd worden door de ontstane situatie. "Wij hebben in goed overleg gekeken naar een oplossing om de lacune die was ontstaan op te lossen, zodat ondernemers weer verder konden. Ik vind het bijzonder spijtig voor alle betrokken partijen dat deze oplossing nu niet haalbaar blijkt."

Of registreer je om te kunnen reageren.