Home

Nieuws

Onteigening en schaduwschade

De nieuwe bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, Jacques Sluysmans, komt bij zijn oratie met een opmerkelijk pleidooi. Hij wil dat ondernemers 'aanspraak kunnen maken op onteigening', als ze hun bedrijf niet verder kunnen ontwikkelen als gevolg van overheidsplannen of milieuregels.

Het is een creatieve oplossing voor een hardnekkig probleem, dat van de zogeheten schaduwschade. Op het gebied van ruimtelijke ordening lijkt alles in Nederland keurig geregeld. Mensen krijgen zelfs planschade vergoed, als bijvoorbeeld de waarde van hun woning of bedrijf vermindert door de aanleg van een weg of woonwijk. Maar die schadevergoeding is beperkt en geldt niet voor de waardevermindering die onmiddellijk ontstaat als er een 'stempel' op je grond komt. Elk plan, hoe dol ook, waarin concrete percelen worden gearceerd, heeft effect op de waarde van grond - naar boven of naar beneden.

Schaduwschade is een probleem, vooral als het gaat om water- of natuurdoelen. Lastig is ook de lange duur van de schaduwwerking. Onteigening kan zaken versnellen. Het biedt duidelijkheid en zekerheid voor de betrokken eigenaar. Maar wel de zekerheid dat je weg moet. Daarom is het zaak om toch voorzichtig te zijn met dit pleidooi. Onteigenen blijft een paardenmiddel.

Of registreer je om te kunnen reageren.