Home

Nieuws

Nederlandse biologische export: 783 miljoen

Utrecht – De export van biologische producten vanuit Nederland bedroeg in 2012 ruim 783 miljoen euro. Dat meldt de ketenorganisatie voor biologische landbouw, Bionext, in een eerste exportraming.

Daarmee blijft de exportomzet achter bij de binnenlandse biologische omzet, maar het exportvolume is hoger dan de binnenlandse consumptie.
De biologische omzet bedroeg in Nederland vorig jaar 934 miljoen euro, rapporteerde Bionext eerder. Dit omzetcijfer is exclusief boerderij- en marktverkoop. Het volume is volgens de organisatie 'zonder twijfel' hoger dan de binnenlandse consumptie. Dat komt doordat een substantieel deel van de producten halffabricaten en grondstoffen zijn en omdat de marges van andere verkoopschakels niet in de exportbedragen verwerkt zijn.
Omgerekend naar de consumentenwaarde binnenlandse consumptie ligt de export naar schatting tussen de 1,1 en 1,5 miljard euro. De exportomzet bestaat voor 47 procent uit de productgroep AGF. De biologische sector groeit in omzet al sinds 2007 jaarlijks met dubbele cijfers maar de afstand tot het gangbare segment blijft groot. De totale exportomzet van Nederland bedroeg in 2012 meer dan 70 miljard euro. Een constante is dat Duitsland met afstand de belangrijkste markt is.
Van de export bedroeg in 2012 461 miljoen euro re-export. Van de fruitexport van 222 miljoen is 210 miljoen euro doorgevoerd waar terwijl alle doorgevoerde biologische mengvoer (exportomzet 35 miljoen) in het buitenland geproduceerd is. Ook 176 van de 196 miljoen euro aan exportomzet met houdbare grondstoffen en halffabricaten betreft re-export.
Van de exportomzet met vlees (16 miljoen), zuivel (36,5 miljoen) en eieren (62 miljoen) is alles in Nederland geproduceerd. Bij vlees is vooral sprake van export van varkensvlees terwijl in de zuivel vooral kaas wordt uitgevoerd. Koemelk wordt vooral geïmporteerd. Bij kasgroenten komt meer dan de helft uit Nederland (45 van de 77 miljoen) terwijl bij de vollegrondsgroenten (49 miljoen) en aardappelen (2,8 miljoen) vrijwel alles Nederlands product is.

Of registreer je om te kunnen reageren.