Home

Nieuws 2 reacties

Ministerie en kringloopboeren in gesprek over bovengronds bemesten

Den Haag – De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM), ook wel kringloopboeren genoemd, zijn door het ministerie van Economische Zaken uitgenodigd om te komen praten over een vrijstelling voor het bovengronds uitrijden van dierlijke mest.

Aanleiding is een motie die voor het zomerreces met algemene stemmen werd aangenomen in de Tweede Kamer. “We hebben de intentie om de motie uit te voeren. Hoe dat zal gaan, wordt overlegd met de sector”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. De woordvoerder zegt dat hiermee nog niet vaststaat of er inderdaad voor de boeren een vrijstelling komt voor het bovengronds uitrijden. Ook is nog niet duidelijk of de boeren nog dit jaar gebruik kunnen maken van een vrijstelling. “Dat moet allemaal blijken uit het overleg met de sector”, aldus de woordvoerder.
VBBM is blij met de uitnodiging voor een gesprek met het ministerie. “We zijn hier zeer verheugd over. Binnenkort gaan we spreken onder welke voorwaarden, voor hoe lang en welke boeren de vrijstelling kunnen krijgen”, zegt de woordvoerder van de VBBM. De kringloopboeren willen bij het overleg vast houden aan de tekst van de motie van SP-Kamerlid Henk van Gerven, die vraagt om alsnog vrijstelling te verlenen voor het bovengronds uitrijden van dierlijke mest aan maximaal honderd gecertificeerde kringloopboeren van de VBBM en de Noordelijke Friese Wouden, voor een periode van vijf jaar. “Maar we gaan dit in goed overleg met het ministerie bespreken”, benadrukken  de kringloopboeren.
VBBM verwacht dat er voor dit jaar geen ontheffing meer mogelijk is. “Dat is ook niet onze inzet. Wanneer de vrijstelling per 2014 kan, zijn we tevreden. Het positieve is dat het ministerie nu een hand uit steekt en die pakken wij op een zo passend mogelijke wijze op.”
De kringloopboeren hadden eerder een onderzoeksontheffing voor bovengronds uitrijden van mest, maar deze werd door het ontbreken van een goede onderzoeksvraag niet verlengd. Ook de Technische Commissie Bodem oordeelde negatief over de ontheffing.

Laatste reacties

  • HJ O R

    Gefeliciteerd, eindelijk gerechtigheid.

  • Pe

    Hhmmm miss dat ze in den haag toch graag de weidevogels terug willen.....:-\

Of registreer je om te kunnen reageren.