Home

Nieuws 12 reacties

Middelen beoordelen op effecten omwonenden

Den Haag – In de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen moeten voortaan ook de risico’s voor omwonenden worden beoordeeld.

Dat zegt de Gezondheidsraad in een conceptadvies aan het kabinet. LTO kan zich daar wel in vinden.

Volgens de Gezondheidsraad ontbreekt het vooralsnog aan hard bewijs, maar zijn er wel aanwijzingen dat omwonenden van akker- en tuinbouwbedrijven risico’s lopen door het gebruik van middelen. Zo blijkt uit wat ouder buitenlands onderzoek dat boeren zelf soms te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Dit kan betekenen dat de toelatingsprocedure onvoldoende werkt, maar is mogelijk ook een gevolg van ‘het veelal beperkte veiligheidsbesef in de agrarische sector’.

Een blootstellingsonderzoek is daarom zeer gewenst, ook al zullen de kosten daarvan enkele miljoenen euro’s bedragen. Omdat het geruime tijd kan duren voordat een dergelijke studie is afgerond en de risico’s ondertussen blijven voortbestaan, moet het kabinet nu al in actie te komen. Volgens de Raad dient de toelatingsprocedure te worden verbeterd en aangevuld met een aparte risicobeoordeling voor omwonenden. De al toegelaten middelen moeten dan opnieuw onder de loep te worden genomen.

Tegelijkertijd zijn ook verbeteringen in de agrarische praktijk mogelijk. Zo zouden boeren actiever en beter moeten communiceren met omwonenden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook dienen zij verder te werken aan technische oplossingen om het gebruik van middelen en drift van spuitnevel te verminderen. Fabrikanten en distributeurs kunnen hun voorlichting en productinnovatie mede richten op de beperking van risico’s voor omwonenden.

Gewasbeschermingsmiddelenspecialist Jaap van Wenum van LTO zegt zich in grote lijnen te kunnen vinden in het advies. Hij steunt het blootstellingsonderzoek, dat ook helderheid moet brengen over de risico’s die boeren zelf lopen. Een aparte beoordeling voor omwonenden in de toelatingsprocedure wijst Van Wenum niet af. In andere landen is gebleken dat dit weinig problemen oplevert met de beschikbaarheid van middelen, terwijl het wel bijdraagt aan een gevoel van veiligheid.

Laatste reacties

 • agratax2

  Drift vermindering blijkt noodzakelijk willen we door gaan met gewasbescheming op de huidige voet. Om spuitnevel vermenging met de lucht te voorkomen helpen spuitvrije zones niet er zal mer moeten gebeuren bv. gebruik maken van Winssprayer techniek, deze spuit niet meer boven, maar in het gewas.

 • Henk Tennekes

  De Gezondheidsraad spreekt zich uit voor onderzoek naar de mate van blootstelling aan pesticiden van omwonenden in regio's met intensieve landbouw, maar tornt in het geheel niet aan de veilig geachte referentiewaarden, zoals bijvoorbeeld de ADI (de toelaatbare dagelijkse blootstelling aan een stof). Deze ADIs zijn gebaseerd op proefdier studies. Je mag je echter afvragen of proefdiermodellen überhaupt in staat zijn (chemisch geïnduceerde) neurologische afwijkingen, zoals autisme of ADHD, aan het daglicht te brengen. Dat zijn nou juist de afwijkingen die de laatste jaren sterk toenemen en die een gevolg zouden kunnen zijn van blootstelling van de zich ontwikkelende hersenen van een embryo aan landbouwgif dat tijdens de zwangerschap door de moeder met de voeding of via andere routes van blootstelling (via de huid of de ademhaling) wordt opgenomen. Er is dus behoefte aan bevolkingsonderzoek onafhankelijk van blootstellingsanalyses. Als zulk onderzoek afhankelijk wordt gemaakt van het al dan niet overschrijden van de ADI, is de kans aanwezig dat ernstige risico's voor omwonenden niet in kaart worden gebracht.

 • Jammer19

  Wij hebben een volkstuin naast een perceel waar 5-10 keer per jaar perkbomen met Roundup worden bespoten. Ik heb het gevoel dat het spul tegen ons beter werkt dan tegen het onkruid, want dat reageert nauwelijks op Roundup. Na een paar weken staat het er alweer. Omwonenden hebben geen rechten in deze. Daar sta je dan, lekker gezond in je tuin te werken en kom je terug naar huis met hoofdpijn en een rare keel.

 • trijnie

  Ja, wanneer worden ze wijzer?
  Maar, hoe dan zonder?

 • abtje

  @Henk Je kan het onderzoek nog moeilijker maken en in principe onuitvoerbaar, of je neemt genoegen met dit voorstel en bij afwijkende antwoorden kun je altijd nog een vervolg toepassen.
  En alleen pesticiden? Zijn fungiciden niet misschien nog schadelijker voor de mens?

 • info275

  @Henk ADHD lijkt me meer een gevolg van de opvoeding en niet van pesticiden. Als je vroeger druk deed kreeg je een bezem of een schoffel in je handen gedrukt dan ging de drukte van zelf over. Tegenwoordig ben je ziek en krijg je pillen.

 • jordi 1455

  @ Henk dat er meer gevallen van ADHD zijn is makkelijk te verklaren, men doet er tegenwoordig meer onderzoek na dat een persoon autisme heeft ja of nee, in de jaren 60 wist bijna niemand wat ADHD was en overigens tegenwoordig krijg je best snel een stempel op de kop gedrukt.

 • klaasmeijaard

  Alle onderzoek uit het buitenland blijkt verouderd, althans dat blijkt uit de reactie van de gezondheidsraad. Nu krijg ik regelmatig onderzoekgegevens van hele recente datum, die zowel de schade bij de boer als burger in kaart brengt, met stee vast de opmerkingen er bij dat gezondheidsraden het niet accepteren. Als ik die gegevens behandel in de lessen Veiligheid voor de spuitlicentie hoor ik zelden geluiden als de reacties van @ info en @ jordi. Ik wil mensen aan het nadenken zetten (want daar komen ze voor) en niet bangmaken. Voor @abtje pesticiden omvatten alle chemische middelen dus ook fungiciden, die wel eens veel meer de sluipmoordenaar zouden kunnen zijn dan de gezondheidsraad wil doen vermoeden. Maar dat willen we pas accepteren als er al veel mensen schade hebben opgelopen en dan wijzen we nog naar opvoeding en gemakzucht van de dokter. Ik zelf geloof nog niet in verbeteringen en vind dit onderzoek meer de vlag die een lading moet gaan dekken.

 • abtje

  Toch een kleine reactie @Klaasmeijaard, vooral als onderwijzend persoon hoor je te weten dat pesticide alleen tegen insecten is en niet tegen schimmels (fungiciden)of planten (herbiciden).

 • agratax2

  Zolang alle onderzoeken gericht zijn op 1 werkzamestof en nooit op een mengsel van stoffen, zullen er verrassingen blijven optreden. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, er komen meer en meer ' ziekte' verschijnselen naar voren bij gebruikers en omwonenden van intensief gespoten landerijen.
  Betreffende de Round Up bespuiting onder boomaanplant, dit werkt alleen maar op de (on)kruidn die boven staan, nog te kiemen zaden zullen niet worden gedood. Dus zal er iedere paar weken een nieuwe golf aan (on)kruiden ontstaan, om ook kiemplanten te pakken zijn andere middelen nodig. Maar Round Up staat bekent als ongevarlijk zo niet vilig voor het milieu en voor de mensen. Hier wordt door een deel van de medicie anders over geoordeelt, maar de fabrikant heeft de overheden nog steeds aan zijn kant.

 • Henk Tennekes

  Nicotine is een voorbeeld van een stof die tijdens een zwangerschap afwijkingen bij de nakomeling kan veroorzaken, waarvan met name ADHD een voorbeeld is. Bij ADHD gaat het zeer waarschijnlijk om subtiele ontwikkelingsstoornissen, die door het gif worden veroorzaakt en die zich pas na geruime tijd uiten in de vorm van functionele afwijkingen. Er is sprake van een bijzonder sterke toename van het aantal diagnoses ADHD in de laatste tien tot vijftien jaar. Tegenwoordig wordt geschat dat vijf tot tien procent van alle kinderen deze stoornis heeft. En er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat ADHD het gevolg zou kunnen zijn van prenatale blootstelling van de zich ontwikkelende hersenen aan bestrijdingsmiddelen die als residuen voorkomen in voedingsmiddelen. Het lijkt mij absoluut gewenst dat deze potentiële bedreiging verder wordt onderzocht door de Gezondheidsraad, onafhankelijk van blootstellingsanalyses.

 • Mels

  Vroeger kreeg je een klap voor je harses als je meende allemachtig druk te moeten zijn,na twee knallen geloof je het dan wel. Nu krijg je een rugzakje en een stempel op je kop en kan je je op het punt van bereiken van de volwassenheid je nog steeds niet gedragen??????

  WAAR IS HET FOUT GEGAAN???

  Niet elk kind in mekaar meppen maar regels en duidelijk scheelt al de helft van de ADHDers,iets wat veel ouders ontberen daar ze veel te druk met zichzelf zijn.De andere helft is erg druk en moet dus die knal wel hebben. De middelen die vroeger gebruikt werden zouden een hele generatie ADHDers op de wereld gezet moeten hebben!!!!
  Lees wel tussen de regels AUB want bedoel het natuurlijk niet letterlijk zo.......

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.