Home

Nieuws 3579 x bekeken 3 reacties

Mestverwerking achteraf verantwoorden

Den Haag - Veehouders met een mestoverschot moeten niet meer vooraf, maar achteraf verantwoorden of ze voldoende mest hebben verwerkt. Het vervoersbewijs dierlijke mest gaat dienen als bewijs dat er een mestverwerkingsovereenkomst is, er zijn geen aparte verwerkingsovereenkomsten meer nodig.

Er komen wel aparte overeenkomsten voor situaties waarin mest via een mestbewerker of intermediair naar een mestverwerker worden getransporteerd. Dat zijn belangrijke aanpassingen in de nieuwe mestwet die moet ingaan op 1 januari 2014. Staatssecretaris Sharon Dijksma stuurde het wetsvoorstel voor wijziging van de Meststoffenwet dinsdag naar de Tweede Kamer.

De mestplaatsingsovereenkomsten zijn in het nieuwe wetsvoorstel definitief geschrapt, ondanks een negatief advies van de Raad van State hierover. De Raad wil het systeem liever achter de hand houden als extra borging.

Uitzonderingen op de verwerkingsplicht zijn de al aangekondigde drempelwaarde voor de verwerkingsplicht en de mogelijkheid voor veehouders om de verwerkingsplicht over te dragen aan een andere veehouder. Daarbij is het mogelijk om een schot in te stellen tussen sectoren. Het is niet de bedoeling dat vanuit andere sectoren verwerkingsplicht wordt overgedragen aan pluimveebedrijven.

Voor 1 januari 2014 zullen de staatssecretarissen van Economische Zaken  en Infrastructuur en Milieu een besluit nemen over het vervallen van de bestaande dierrechten of het handhaven daarvan met invoering van dierrechten voor ‘rund- en melkvee’. De Raad van State vindt het ‘niet onwaarschijnlijk’ als wordt geconcludeerd dat extra maatregelen (dierrechten) nog nodig zijn om aan de nitraatrichtlijn te voldoen.

De registratie-eisen voor intermediairs worden in de nieuwe mestwet versterkt, omdat de huidige sancties fraude niet afdoende kunnen voorkomen. Een registratie bij Dienst Regelingen kan nu niet worden geweigerd of geschrapt, die mogelijkheid wordt nu wel in de wet opgenomen. Ook komt de mogelijkheid in de wet om de integriteit van een intermediair te toetsen via de zogenoemde Wet Bibob, er wordt dan bekeken of er een kans is op misbruik of criminele activiteiten.

Laatste reacties

 • probe14

  Lto bedankt. Als je de stukken leest kan de minister elk jaar indien door politiek gewenst de verplichte verwerkingspercentages naar boven bijstellen. En Pbl en wageningen zullen concluderen dat er NA 2015 geen voldoende berging is dat mestverwerking het groeiend overschot kan wegwerken. Natuurlijk groeien de pluimveestapel en varkensstapel dan weer.
  Gelukkige uitkomst hiervan is dat de gezinsbedrijven beschermd worden tegen de mega-groeiers. Maar dit ook tegen de zin van LTO....

 • info104

  Dat er achteraf word gekeken naar de verplichte kg P2O5 die zal verwerkt moeten zijn van bv. 2014 , geeft waarschijnlijk verwerkingsproblemen , het is niet ondenkbaar dat massaal vanaf sept. het aanbod bij een mestverwerker zo groot word dat er niet voldoende kan worden verwerkt , dan zal de prijs wel weer de pan uit vliegen, het zal wel afhangen van welke sancties de overheid heeft bedacht voor iemand die aan zijn plichten niet heeft voldaan.
  De papierwinkel word gelukkig nauwelijks groter.

 • agratax2

  Dit is dus dezelfde benadering als de overheid heeft gehanteerd bij de sociale uitkeringen en heeft geleid tot de enorme fraude met huursubsdie en andere sociale uitkeringen. Los het mest probleem definitief op door de rundveehouderij grondgebonden te maken. Dit zou voor de andere dierhouderij ook moeten, maar dat zal helaas niet meer gaan nu het zover is als het is. Een ding weet ik zeker hoe we het wenden of keren, mest gaat >geld kosten< en dat zijn kosten die onze andere Europese collega' s niet hebben. Nee de Nederlandse boer gaat weer eens voor werkgelegenheid en verdiensten zorgen buiten de primaire landbouw en wilin de vuilverwerking en afvoer van de rest producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.