Home

Nieuws 973 x bekeken 2 reacties

LTO Noord: Stelkampsveld geen Natura 2000-gebied

Borculo - LTO Noord is het niet eens met de aanwijzing van het Achterhoekse Stelkampsveld als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is de naam voor een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In het aanwijzingsbesluit worden volgens de agrarische belangenorganisatie plantensoorten genoemd die in het gebied nauwelijks voorkomen.

Een gebied kan aangewezen worden als er voldoende kwetsbare planten of dieren voorkomen. In Stelkampsveld komt 2 hectare aan zwak gebufferde vennen voor, 0,3 hectare heischrale graslanden, 1,2 hectare blauwgraslanden en 0,5 hectare snavelbiezen. In alle gevallen gaat het om nog minder dan 1 procent van de landelijke oppervlakte. LTO Noord noemt de hoeveelheid “snippers” en wijst ook op de 12 hectare landbouwgrond in het gebied.
“De aanwijzing berust op drijfzand”, zegt Agnes Gunnewijk, voorzitter van LTO Noord afdeling Berkelland. Het ministerie van Economische Zaken heeft Stelkampsveld definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. LTO Noord had vergeefs bezwaar gemaakt. Gunnewijk zegt dat haar organisatie in hoger beroep gaat: “Wij vinden dat de onderbouwing van het aanwijzingsbesluit zeer mager is. Dat kan geen stand houden bij de Raad van State.”
Veel van de beschermde plantensoorten hebben natte omstandigheden nodig en het besluit bepaalt dat de oppervlakte voor de soorten moet worden uitgebreid, waarvoor het waterpeil zal moeten worden verhoogd. Dat kan niet alleen waar de planten voorkomen, maar in een groter gebied, aldus LTO Noord, dat in een verklaring spreekt van “heel dure maatregelen” die boeren ongerust dreigen te maken.
Gunnewijk: Zij vrezen dat hun gronden verslechteren, doordat ze te nat worden. Er moeten vier agrarische bedrijven worden uitgeplaatst om de negatieve effecten in de omgeving te kunnen voorkomen. Dat is een heel grote en dure ingreep voor het gebied”. Volgens LTO Noord is de aanwijzing tot Natura 2000-gebied helemaal niet nodig. “Stelkampsveld is inderdaad een prachtig gebied. Boeren en burgers zijn er trots op en komen er graag. We willen het gebied graag zo houden. Door de aanwijzing zijn de verhoudingen op scherp gezet. Dat is niet goed voor boeren en burgers, maar ook niet voor de natuur.”

Laatste reacties

  • koestal

    Kruidjeroermeniet en Boerenwormkruid

  • Romeijn

    Jammer dat zo'n kans tot een bedreiging wordt gemaakt. Het gaat niet alleen om bijzondere plantensoorten, maar vooral om de bijzondere omstandigheden die bijna nergens anders meer voorkomen of te creëren zijn. Waar je geen kennis van hebt dat zie je ook niet.
    Een nieuwe ronde met nieuwe kansen voor de te verplaatsen bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.