Home

Nieuws 7 reacties

LEI inventariseert gat in mestmarkt

Den Haag - Bedrijven met varkens blijken minder mest af te voeren dan ze zouden moeten afvoeren op basis van de berekende fosfaatproductie en de berekende plaatsingsruimte.

Ook worden mestsoorten regelmatig anders gelabeld. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde mestmonitor van het LEI.

In 2010 is 20 procent van de geproduceerde varkensmest niet geplaatst of afgevoerd. In 2009 was dat nog 11 procent. "Waar deze mest dan blijft, is onduidelijk maar we merken dat bij de dikke fractie de gehaltes in de monsters die bij Dienst regelingen (DR) worden geregistreerd niet kunnen kloppen met de werkelijke waarden, zegt Harry Luesink van het LEI.

Uit de berekeningen blijkt dat structureel te weinig varkensmest wordt afgevoerd. Voor alle jaren (2008 - 2010) blijkt dat een deel van de niet plaatsbare productie niet wordt afgevoerd. In 2010 neemt het niet plaatsbare overschot fors toe waarvoor enkele oorzaken aan te wijzen zijn: de netto afvoer is sterker gedaald (-12 procent) dan de productie (-3 procent). De afvoer van mest is in 2010 ondanks de geringere plaatsingsruimte afgenomen. Dit zou in 2010 het gevolg kunnen zijn van de weersomstandigheden waardoor mest bij veehouders in voorraad is gebleven.
Niet alleen bij varkensmest blijken gehaltes niet te kloppen en 'verdwijnt' mest. Volgens het LEI lijkt het erop dat meer mestsoorten niet goed gelabeld worden met de juiste mestcodes: vleeskalverdrijfmest wordt gelabeld als rundveemest; drijfmest van rundvee en varkens wordt opgegeven als vaste mest en fokvarkensdrijfmest lijkt regelmatig genoteerd te worden als vleesvarkensdrijfmest.
Het LEI heeft voor het eerst een vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheid te produceren mest en de mest die daadwerkelijk op de markt wordt gebracht. Het CBS berekende voor het LEI op basis van de landbouwtelling en de gebruiksnormen de mestproductie. Dit is vergeleken met de hoeveelheid mest die daadwerkelijk op de markt wordt gebracht. DR registreert dit. Hieruit blijkt dat er minder op de markt wordt gebracht dan dat er geproduceerd wordt. Het is echter onbekend waar het verschil door ontstaat en waar de mest blijft.

In 2011 is de aanvoer van fosfaat en stikstof uit dierlijke mest op de mestmarkt 5 procent hoger dan in 2010. Die stijging heeft vooral plaatsgevonden bij varkensmest. Het aanbod van dikke fractie varkensmest door landbouwbedrijven is in een jaar tijd verdubbeld maar het aanbod van dikke fractie op de mestmarkt door vervoerders is met 40 procent gedaald. Dit heeft tot gevolg dat het totale aanbod van dikke fractie op de mestmarkt is gestegen van 3,3 miljoen kilo fosfaat in 2010 naar 6,0 miljoen kilo in 2011.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Tja, waar zou die mest nou toch gebleven zijn??? Rararara....

 • porky 1

  het hele systeem van wegen en bemonsteren is een grote loterij je weet nooit de uitkomst

 • fjam

  tralali tralala.heb je anders niets te doen leilambal.

 • John*

  iedereen werkt aan een betere P efficiëntie, dus dat er meer p in het vee blijft en minder in de mest en nu beginnen ze te roepen dat we te weinig p afvoeren??? en inderdaad dat wegen en bemonsteren is wassen neus...

 • antibioticasyndicaat

  Dit zaakje stinkt!
  Net zoals de misleidende Newspeakterm 'Focus mineraal' ipv. De=Stront=Staat=Ons=Tot=Aan=De=Lippen

 • koestal

  De overheid heeft ook al een financieel gat,door al die dure ambtenaren met hun dikke pensioenen

 • koestal

  De grond heeft dringend behoefte aan fosfaat

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.