Home

Nieuws

Kamer wil geen extra teeltvrije zone en eenvoudigere toelating huis-, tuin- en keukenmiddelen

Den Haag - De Tweede Kamer vindt dat de teeltvrije zone langs water niet verbreed hoeft te worden. Een motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts hierover werd in de Tweede Kamer aangenomen.

Alle intensieve, open teelten in Nederland kennen een teeltvrije zone van 1 tot 1,5 meter. Een verdere verbreding van de minimale teeltvrije zone verder dan 0,5 meter, zoals in het nieuwe gewasbeschermingsbeleid wordt voorgesteld, zou alleen extensieve gewassen als gras en tarwe treffen. Bij deze teelten blijkt uit een studie van het LEI dat verbreding van de teeltvrije zone niet bijdraagt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Geurts vraagt de regering daarom om de voorgestelde verbreding van de teeltvrije zone niet automatisch in te voeren als de waterkwaliteit niet voldoende verbetert, maar te kijken naar een effectieve oplossing. Geurts kreeg voor zijn motie steun van PVV, SGP, CDA, Christenunie en VVD.

De Kamer vindt ook dat de regering het eenvoudiger moet maken voor professionals om huis-, tuin- en keukenmiddeltjes te gebruiken als gewasbeschermingsmiddel. Deze middelen zijn nu niet toegelaten, omdat ze geen toelatingsnummer hebben. PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi en D66-Kamerlid Gerard Schouw dienden hiervoor een motie in en kregen steun van een meerderheid van de Kamer.

De Kamer steunde ook een motie van Carla Dik-Faber (Christenunie) waarin ze vraagt om de toelatingsprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen in Europees verband aan te passen, waardoor er ook rekening kan worden gehouden met het totale effect van middelen als verschillende middelen tegelijk worden gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.