Home

Nieuws 1 reactie

Greenpeace blijft zich verzetten tegen Monsanto, ondanks Europese koerswijziging

Amsterdam - Dat Monsanto alle nieuwe verzoeken intrekt om genetisch gemanipuleerde gewassen te verbouwen in de EU, is volgens Greenpeace een eerste signaal dat Europa de koers verlegt richting gezonde, duurzame landbouw. De strijd met Monsanto is volgens campagneleider Herman van Bekkem echter nog lang niet gestreden. "De multinational wil zich nu concentreren op de import van gentech-gewassen uit andere continenten. Ook daar zullen we ons uiteraard tegen verzetten."

Dat Monsanto bekend maakte zich grotendeels terug te trekken uit de Europese markt voor genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen is voor Greenpeace geen reden Monsanto met rust te laten, blijkt uit een persbericht. Van Bekkem: "Het bedrijf heeft nog steeds toestemming om in Europa de omstreden, gemanipuleerde maïssoort MON810 te verbouwen. De plant leidt sinds 1998 tot diepe verdeeldheid in de EU. Acht Europese lidstaten hebben een landelijk teeltverbod op dit gewas. Binnenkort moet de Europese Commissie de toelating van MON810 opnieuw onder de loep nemen. We verwachten dat dit dan ook het einde betekent van deze onnatuurlijke maïssoort."
Daarnaast wil Greenpeace ook dat de import van gen-landbouwgewassen uit andere continenten, zoals Amerika wordt verboden. Van Bekkem: "We weten nog altijd niet wat de gevolgen zijn van het verbouwen en eten van genetisch gemanipuleerde producten voor mens en dier. Zolang we niet zeker weten of het veilig is, moeten we er gewoon niet aan beginnen. Europa kan beter kiezen voor eerlijke, duurzame landbouw waarin geen ruimte is voor 'groenteprofessors' als Monsanto."

Eén reactie

  • agratax2

    Is Greenpeace vooral gespitst op de Gezondheidsaspecten van GMO voedsl en de genetische vervuiling van het millieu, zie ik een Nieuwe Wereld Macht ontstaan genaamd ' Monsanto'. Via hun patentrechten op veel zo niet alle genen kan geen mens meer voedsel verbouwen zonder in Lousiane licentei afdrachten te plegen. Het kan zelfs zover komen dat er bij Monsanto zaaizad en chemie gekocht moet worden en daarna de oogst terug moet naar Monsanto of een van hun handelshuizen. Wie het voedsel heeft, heeft de macht. We weten hopelijk allemaal nog dat Monsanto rijk en groot is geworden door de verkoop van Agent Orange het ontbladeringsmiddel voor de Vietnam oorlog dit herbicide was zwaar vervuild met Dioxine waar niet alleen de Vietnamezen maar ook de US veteranen nog dagelijks de gevolgen van ondervinden. Ook in die tijd moest Dioxine reeds ' netjes' worden afgevoerd en Monsanto vond dat verwerken in 'Oorlogs munitie' een nette methode was. Hun ethiek is gezien hun prive opsporingsmethoden van GMO vervuiling bij de boeren en hun gesjoemel met onderzoeksresutaten en omkoping van Congresleden niets verandert.

Of registreer je om te kunnen reageren.