Home

Nieuws

GLB levert mogelijk geld op

Gütersloh – Er is geen hard bewijs dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in belangrijke mate publieke uitgaven aan de landbouw in de EU heeft opgevoerd of gereduceerd ten opzichte van een situatie waarbij landen nationaal landbouwpolitiek zouden vormgeven.

Wel zijn er indicaties dat meer recent het GLB de EU als geheel een grote miljardenbesparing oplevert ten opzichte van nationaal beleid. Dat concludeert de Bertelsmann stichting.
Het GLB werd onder de loep gelegd in een rapport van de Duitse stichting over Europese Toegevoegde Waarde, waarbij is samengewerkt met onderzoeksbureaus RAND uit de VS en het Duitse ZEW. De onderzoekers vergeleken de landbouwuitgaven tussen 2004 en 2010 met denkbeeldige nationale uitgaven. De onderzoekers benadrukken dat de cijfers over nationaal beleid erg onzeker zijn. Als referentie is gekeken naar lidstaten van de Oeso buiten de EU, zoals de VS en Zwitserland. De Oeso bestaat net als de EU uit overwegend rijkere, Westerse landen.
De onderzoekers vinden geen bewijs van Europese Toegevoegde Waarde bij het GLB, waarvan alleen sprake kan zijn wanneer netto voordelen worden behaald ten opzichte van de 'oude situatie'. Sommige voordelen zijn makkelijk te meten, zoals verhoging van het boereninkomen, maar het toekennen van economische waarde aan andere doelen van landbouwbeleid, zoals grondwatervervuiling of het in stand houden van een weids landschap, is moeilijk.
De onderzoekers stellen dat er wel indicaties zijn dat sprake is van één vorm van Europese Toegevoegde Waarde, namelijk dat beleidscoördinatie concurrentie tussen lidstaten met subsidies beperkt. De onderzoekers schrijven dat in de eerste decennia dat het GLB bestond, het systeem mogelijk meer geld kostte dan opleverde ten opzichte van nationaal beleid. In de onderzochte meer recente periode lijkt van het omgekeerde sprake. In 2010 zou het GLB voor 21 lidstaten in netto 23 miljard euro hebben bespaard.
In het geval van Nederland ramen de onderzoekers de kosten van nationaal beleid op ruim 3 miljard euro in 2009. Nederland droeg ruim 2 miljard euro bij aan het GLB en kreeg ruim 1 miljard euro.
De situatie is volgens de simulatie heel anders voor Duitsland, het grootste land van Europa en ook de sterkste economie. Duitsland had in 2009 300 miljoen euro minder uitgegeven aan een nationaal landbouwbeleid dan het nu bijdroeg aan het GLB. Ook voor Italië en het Verenigd Koninkrijk geldt dat renationalisatie van beleid geld zou besparen. De landen die het meeste netto winnen bij het GLB zijn Frankrijk, Polen en Ierland. Laatstgenoemde ontving meer dan twee keer zoveel dan het bijdroeg aan het GLB en het zelf bij nationaal beleid zou uitgeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.