Home

Nieuws 363 x bekeken

Fors minder externen bij DR

Den Haag – Uitvoeringsorganisatie Dienst Regelingen (DR) huurde vorig jaar fors minder externen in, zoals uitzendkrachten. De personele kosten van het agentschap daalde daarom van 100,6 miljoen euro in 2011 naar 87 miljoen in 2012. Dit blijkt het jaarverslag 2012.

Er werkten in 2012 1.051 (972 voltijdbanen) mensen bij DR. In 2011 waren dat er 20 meer. In 2012 is sprake van een forse daling van het werkpakket voor het ministerie van Economische Zaken, laat de dienst weten. De personele kosten bestaan naast ambtelijke loonkosten – mensen in vaste of tijdelijke dienst - uit kosten voor uitzendkrachten en externe inhuur. De daling van het werkpakket heeft niet alleen geleid tot een teruggang van de ambtelijke formatie, maar eveneens tot een forse beperking van de inhuur uitzendkrachten en externen, aldus de uitvoeringsorganisatie.

Vorig jaar viel de Tweede Kamer al over de grote uitgavenposten voor externe inhuur bij DR in 2011. Het ging in totaal om 35 miljoen euro, waarvan 28,5 miljoen euro werd besteed aan de inhuur van externe arbeidskrachten, met name uitzendkrachten. Sinds 2009 huurde de dienst extra personeel in voor onder andere de ‘operatie perceelsregistratie’. In opdracht van de Europese Commissie moest Nederland alle perceelsgrenzen opnieuw vaststellen.

Uit het DR-jaarverslag 2012 blijkt verder dat de variabele heffingen voor rundveehouders met 20 procent zijn verlaagd. Per bedrijf komt dit neer op een gemiddelde kostendaling van 15 tot 20 euro. Dit is mogelijk doordat de kosten die DR maakt voor de verschillende werkzaamheden in 2012 lager zijn en het aantal meldingen licht steeg.

De uitvoeringsorganisatie is ook betrokken bij dierenwelzijn. Tot en met oktober 2012 heeft het agentschap ruim 700 gevallen van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing aangepakt. In 2011 ging het over het hele jaar om 260 zaken. De stijging komt vooral door de invoering van het meldingsnummer 144 en de Dierenpolitie.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat de dienst vooruitgang heeft geboekt met de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. Vorig jaar nam DR een groot aantal maatregelen om de afhandeltijd van bezwaarschriften te verkorten. Dit leidde ertoe dat in 2012 50 procent van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn van zes weken is afgehandeld en nog eens 26 procent binnen de verdaagde termijn van twaalf weken. Niettemin slaagt de dienst er nog niet in alle bezwaarschriften op tijd te behandelen.

Dit jaar werkt DR verder aan de samenvoeging met agentchap NL. Vanaf 1 januari 2014 gaan beide verder als een organisatie met één naam.

Of registreer je om te kunnen reageren.