Home

Nieuws

Europese Commissie verbiedt Fipronil

Brussel – De Europese Commissie verbiedt het gewasbeschermingsmiddel Fipronil per 1 januari 2014, waarbij een uiterste gebruiks- en verkooptermijn geldt tot 1 maart 2014.

De Europese lidstaten hebben in het Europees comité voor voedselveiligheid en diergezondheid (Scofcah) ingestemd met het voorstel van de Commissie. Alleen Spanje en Roemenië stemden tegen het voorstel, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Slowakije onthielden zich van stemming.
Met Fipronil behandeld zaad mag niet meer worden gebruikt of op de markt worden gebracht. Er geldt een uitzondering voor zaden die in kassen worden gebruikt en zaden van prei, uien en sjalotten die geoogst worden voordat het gewas in bloei komt.
De Europese voedselautoriteit Efsa oordeelde in mei dat Fipronil een hoog risico vormt voor bijen als het in de zaadcoating wordt gebruikt van mais. Fipronil is het vierde middel dat als gevaarlijk wordt beoordeeld door Efsa. Eerder werd het gebruik van drie neonicotinoïden al schadelijk bevonden voor bijen, waarna het gebruik van deze middelen aan banden werd gelegd.
Het voorstel voor de beperking van het gebruik van Fipronil van de Commissie werd maandag voorgelegd aan de Europese Raad van landbouwministers. Veel lidstaten, waaronder Nederland, steunden het voorstel. Andere lidstaten vinden dat er meer bewijs uit de praktijk moet zijn voordat de middelen worden verboden.
Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) heeft de Commissie gevraagd de effecten op bijen van twee resterende neonicotinoïden, thiacloprid en acetamiprid, zo snel mogelijk af te ronden.

In veel EU-lidstaten is het middel al verboden. In Nederland wordt Fipronil onder andere gebruikt in het middel Mundial, dat als coating voor onder andere uienzaad en groentezaad wordt gebruikt.

Greenpeace verwacht dat de beperking van het gebruik van Fipronil niet voldoende is om de bijenpopulatie te herstellen. Alleen een volledig verbod op het middel voor een lange tijd kan de bijenstand volgens Greenpeace herstellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.