Home

Nieuws 750 x bekeken

EP komt met voorstel voor budget-gerelateerde onderwerpen GLB

Brussel – Paolo de Castro, voorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, wil de onderhandelingen over het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) niet heropenen op het akkoord dat vorige maand gesloten werd.

Dat zegt hij in reactie op het standpunt van de Europese Raad van landbouwministers. De Castro, hoofdonderhandelaar over het GLB namens het parlement, vroeg om een nieuwe trialoog over de onderdelen van het GLB die nog open staan omdat ze gelieerd zijn aan het meerjarig financieel kader van de EU. Op het moment dat er een akkoord werd gesloten over het GLB was er nog geen akkoord over de meerjarenbegroting. De Raad zag dit verzoek als een poging om de onderhandelingen opnieuw te openen. Dat willen de landbouwministers nadrukkelijk niet.

De Castro benadrukt dat hij dat ook niet wil. Hij wil wel graag opnieuw spreken over de maximale subsidie per ondernemer en het verschuiven van budget tussen de eerste en de tweede pijler; onderwerpen die gelieerd zijn aan het budget. De parlementaire onderhandelaars gaan nu een compromisvoorstel opstellen. Dit zal in september worden voorgelegd aan de Europese Commissie en de Landbouwraad.  Het Parlement staat op het meebepalen van het nieuwe beleid, zoals is afgesproken in het Verdrag van Lissabon.  De Landbouwraad besloot eerder deze week niet af te wijken van de akkoorden over het GLB en het MFK zoals vorige maand zijn gesloten.

Of registreer je om te kunnen reageren.