Home

Nieuws

Christenunie kritisch over antibioticagebruik in 2012

Den Haag – Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (Christenunie) reageert kritisch op de daling van het antibioticagebruik in de veehouderij in 2012. Ze vindt dat het antibioticagebruik in 2012 nauwelijks is gedaald ten opzichte van 2011.

Via Kamervragen vraagt Dik hoe staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) deze cijfers waardeert in relatie tot de ambitie om in 2015 70 procent minder antibiotica te gebruiken ten opzichte van 2009. Dik wil tevens weten welke maatregelen Dijksma wil nemen om het percentage veelgebruikers het komende jaar substantieel te laten dalen.

Het Kamerlid wil ook weten wat de oorzaak is van het verschil tussen de hoeveelheid verkochte en gebruikte antibiotica. “In hoeverre is deze discrepantie volgens u te verklaren door het illegale gebruik van antibiotica?”, wil de politica weten Ze wil ook weten welke typen antibiotica worden aangetroffen bij controles op illegaal verbruik en of er inzicht is in de omvang van de hoeveelheid illegale antibiotica.
Uit cijfers van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDA) blijkt dat het antibioticagebruik in 2012 met gemiddeld 15 procent is gedaald ten opzichte van 2011. Het aandeel grootverbruikers is niet afgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.