Home

Nieuws 648 x bekeken

Brabantse saldering houdt stand bij rechter

Den Haag - De stikstofsaldering die de provincie Noord-Brabant hanteert bij de beoordeling van de effecten voor stikstofgevoelige natuurgebieden houdt stand bij de hoogste rechter.

De Raad van State heeft woensdag twee bezwaren van de Milieuvereniging Land van Cuijk en de Werkgroep Behoud de Peel tegen de verordening ongegrond verklaard.

Met de uitspraak sluit de rechter aan bij een eerdere uitspraak vorige maand, toen de Raad van State uitsprak dat de stikstofverordening, waar de salderingsmethode onderdeel van uit maakt, een goede methode is om de verslechtering van stikstofgevoelige habitats te voorkomen.

In de salderingsmethode wordt voortdurend bijgehouden hoeveel schadelijke stikstofdepositie er op een bepaald moment op basis van de verstrekte vergunningen is.

De provincie meldde in januari van 2011 aan verschillende bedrijven dat hun uitbreiding of veranderingen aan de veehouderijen waren geaccepteerd en dat het saldo uit de depositiebank was gereserveerd. Op grond van de provinciale verordening moesten bedrijven bij hun plannenmakerij een verzoek tot saldering instellen bij de provincie. De provincie zorgt er bij de saldering voor dat de uitstoot van stikstof niet boven een bepaalde maat komt.

De rechter gaat niet mee in het betoog van de milieugroepen dat de saldering in de stikstofverordening strijdig is met de Natuurbeschermingswet. Evenmin kan de rechter volgen dat de saldering niet inzichtelijk zou zijn. Volgens de rechter houdt de provincie precies bij welke milieuvergunningen zijn ingetrokken en welke gevolgen dat heeft voor de depositie van stikstof op natuurgebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.