Home

Nieuws 3 reacties

'Boer moet leven met onzekerheid'

Utrecht - De Utrechtse hoogleraar Dick Heederik hoopt dat boeren en burgers nog even met onzekerheden kunnen leven als het gaat om de eisen die aan de veehouderij worden gesteld om de volksgezondheid te beschermen.

Epidemioloog Dick Heederik van het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht was betrokken bij het opstellen van het advies van de Gezondheidsraad, waarop het kabinetsbeleid voor de veehouderij is gebaseerd. Heederik vindt het verstandig van het kabinet om geen harde afstandsnormen in te stellen. Hij acht het verstandiger om vooral te letten op de emissies van de bedrijven. Het gaat dan om fijnstof, ammoniak en andere stoffen uit de veehouderij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van omwonenden.

"Het probleem is dat we nu nog niet alle oplossingen in detail voor ogen hebben. En toch moet er begonnen worden met eenvoudige, voor de hand liggende maatregelen. Boeren krijgen te maken met een toenemende druk van de regelgeving, terwijl er tegelijkertijd onzekerheid is hoe het in detail gaat uitpakken. Maar ik denk niet dat er veel andere opties zijn."

Het kabinet heeft tegelijk opdracht gegeven voor  nader onderzoek naar de relaties tussen volksgezondheid en de veehouderij en naar de emissies en de manieren om die terug te brengen. Die onderzoeken zijn geen reden om met maatregelen te wachten op de uitkomsten, zegt Heederik. "De sector heeft veel belang bij onderzoek, en de burgerbevolking ook. Ik hoop dat die beide kunnen leven met onzekerheid maar tegelijkertijd al wel het nemen van maatregelen in gang kunnen zetten."

Het kabinet ziet af van het instellen van afstandsnormen. "Dat was vanuit het perspectief van volksgezondheid een heel moeilijk uitvoerbaar verhaal geweest zijn. Als je het over Q-koorts heb, weet je dat de bacterie zich over kilometers kan verplaatsen. Dan kun je niets met een afstandsnorm. En nu weten we dat het probleem met andere maatregelen kan worden opgelost. Het is onnodig om het daar over een afstandsnorm te hebben." Dat zal ook voor eventuele andere gezondheidsrisico’s gelden.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.