Home

Nieuws

Betere kansen bio-energie in clusters

Wageningen – Een clustering van verschillende typen bio-energie-installaties in een Energieconversiepark (ECP) biedt volop mogelijkheden om restwarmte en andere reststromen van bio-energieprocessen onderling te benutten.

Via clusters kunnen de bio-energie opbrengsten maximaal gebruikt worden en verbetert de economische haalbaarheid en duurzaamheid van bio-energie en bio-raffinage. Dit blijkt uit een studie van Wageningen UR Food & Biobased Research in samenwerking met Avans Hogeschool, Hogeschool Zeeland en Belgische partners VITO en Universiteit Hasselt.  
Energie uit biomassa vormt één van de Nederlandse speerpunten om de klimaatdoelen voor 2020 te halen. Het onlangs verschenen rapport ‘Wissels Omzetten’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert dat Nederland vooral veel biomassa bijstookt in kolencentrales, terwijl slimmere vormen van biomassabenutting nog onvoldoende uit de verf komen. ECP’s bieden, doordat ze activiteiten clusteren, kansen voor synergie waardoor de slaagkans voor slimme combinaties wordt vergroot.
In het Zeeuwse Sluiskil (Biopark Terneuzen) staat al een ECP. Het onderzoeksteam vond interessante mogelijkheden om dit ECP verder te ontwikkelen en verduurzamen zodat laagwaardige biomassastromen te verwerken zijn en men hoogwaardige biobased producten, zoals chemicaliën en materialen, kan produceren. Het ECP in Sluiskil bestaat uit een vergistingsinstallatie, een biodieselfabriek, een (geplande) houtverbrandingsinstallatie, gecombineerd met een centrale waterzuivering en andere ondersteunde processen. Ook wordt er warmte en CO2 uitgewisseld met en tussen een kunstmestfabriek en een glastuinbouwcomplex.

Of registreer je om te kunnen reageren.