Home

Nieuws

Belgische CBS bevestigt terugval aardappelareaal in 2012

Brussel - Het Belgische aardappelareaal is in 2012 gedaald met 19 procent, meldde de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van België vrijdag 5 juli in een persbericht.

Dat bevestigt in grote lijnen voorlopige prognose van medio 2012, die uitkwam op 21 procent.

Vorig jaar leidde de eerste inschatting van de Belgische arealen tot veel commotie. De toen gemelde zeer grote terugval van het aardappelareaal met circa 21 procent kon niet te kloppen volgens kenners en werd toegeschreven aan een nieuwe meetmethodiek. De aardappeltelersorganisatie van de EU-5 NEPG kwam dan ook met prognose van een veel geringere terugval. Volgens ADSEI is de grote teruggang van het aardappelareaal vooral te wijten aan groei van het areaal dat voor graan is ingezet. Dat geldt dan met name Vlaanderen. Men geeft overigens geen exacte cijfers van de betreffende arealen graan en aardappelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.