Home

Nieuws 1 reactie

Amsterdamse zorgboer mag door met bouwplan

Amsterdam - De Amsterdamse zorgboer Disseldorp kan verder met de uitbreidingsplannen voor de zorgboerderij. Dat heeft de Raad van State bepaald in een procedure die door omwonenden was aangekaart tegen het stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam.

De buren maakten bezwaar tegen de nieuwe plannen van de zorgboer, die tachtig melkkoeien, tweehonderd stuks jongvee en tweehonderd schapen en lammeren houdt.  Volgens de omwonenden zou de veiligheid van hun kinderen mogelijk in gevaar komen, doordat zich mogelijk voormalig gedetineerden en voormalig verslaafden onder de klanten van de zorgboer zouden bevinden.

Volgens de rechter heeft de zorgboer voldoende waarborgen ingebouwd om te zorgen dat zijn cliënten geen overlast veroorzaken voor de omwonenden. Daar is onder meer voor gezorgd door sloten tussen de boerderij en de buren en het instellen van een alarm als cliënten ongewenst naar buiten gaan. Bovendien worden cliënten gescreend.

Het bezwaar ging om de omgevingsvergunning voor een stolpboerderij met daarin een bedrijfswoning, een kantoor en gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, een kapschuur met veertien zorgappartementen en een schapenstal. De buren maakten ook bezwaar tegen de omvang van de boerderij, maar tijdens de rechtszitting bleek dat het geplande gebouw in omvang vergelijkbaar is met andere boerderijen in het gebied.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.