Home

Nieuws 12 reacties

Agrarische sector wil aandeel leveren in Energieakkoord

Den Haag - De agrarische sector kan en wil een substantieel aandeel leveren in het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. Boer en tuinder kunnen een belangrijke rol spelen bij decentrale energieopwekking. Wind op land, zonne-energie, aardwarmte en lokale biomassa zijn daarbij belangrijke sporen. Zo reageert LTO Nederland op het bericht dat op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over een nationaal Energieakkoord.

In de onderdelen van het Energieakkoord die vandaag bekend zijn gemaakt, speelt de inzet van land- en tuinbouw nog geen rol. Bij het afsluiten van een definitief akkoord, later deze zomer, is dat naar verwachting van LTO wel het geval. De sector heeft grote mogelijkheden voor energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening.

"De glastuinbouw levert bijvoorbeeld met de uiterst efficiënte WKK’s nu al 10 procent van de Nederlandse elektriciteit", aldus Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskacht Nederland. Hij herinnert aan het rapport van ING dat de agrarische sector aanwijst als Nederlandse koploper op het gebied van energiebesparing.

"Energieverduurzaming in de agrarische sector levert groene groei voor onze kwakkelende economie", verwoordt Van Ruiten de inzet van LTO Nederland bij de gesprekken over het Energieakkoord. LTO is er nauw bij betrokken en praat mee over gebouwde omgeving, energie-innovatie en de energie-intensieve industrie.

Het Energieakkoord dient volgens Van Ruiten de basis te zijn voor een consistent en samenhangend energiebeleid in het komende decennium. "Voor de glastuinbouw steken we daarbij in op een verbeterd CO2-sectorsysteem, het behoud van WKK en ondersteuning van verdere verduurzaming via het programma Kas als Energiebron."

De natuur- en milieuorganisaties en de groene werkgeversorganisaties (Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds, Natuur en Milieufederaties, De Groene Zaak en Duurzame Energie Koepel) zijn tevreden met het hoofdlijnenakkoord dat na bijna een half jaar onderhandelen in SER-verband tot stand is gekomen. Het hoofdlijnenakkoord betekent dat Nederland grote stappen zet richting een duurzame energievoorziening en een economie waarin veel minder energie wordt verspild.

De vlag voor de natuur- en milieuorganisaties kan pas echt uit als de bijhorende maatregelen in de zomer zijn doorgerekend. Wel staat al vast dat partijen, hoe dan ook, een inspanningsverplichting hebben om maatregelen te nemen om de doelen te halen. Concreet gaat het om 1,5 procent energiebesparing per jaar, 15.000 banen in de bouw en 16% duurzame energie in 2023. Het grootste winstpunt van het hoofdlijnenakkoord voor de natuur- en milieuorganisaties is de concrete en harde afspraak om 4.500 MW wind op zee te realiseren voor 2023 en de eerder afgesproken opgave van 6.000 MW wind op land in 2020 daadwerkelijk af te ronden. Samen is dat voldoende om alle huishoudens in Nederland van duurzame stroom te voorzien, stellen de natuur- en milieuorganisaties. Dat betekent dat er over tien jaar veertig vergelijkbare parken moeten zijn, ruim drie nieuwe per jaar.

Laatste reacties

 • koestal

  straks weer een extra belasting op energieproductie,maak je maar blij

 • jan van den broek

  Maak zonnepanelen doorzichtig,als deze produceerbaar zijn,alle daken van alle kassen in N.L. voorzien van deze doorzichtige zonnecel, en probleem opgelost.
  Misschien dat ze dit in Eindhoven via de campus kunnen.

 • Mozes

  Jan van den broek, doorzichtige zonnepanelen??????
  Een zonnepaneel vangt licht op en zet dit om in elektriciteit. Een zonnepaneel die doorzichtig is, dus licht doorlaat en niet opvangt kan natuurlijk nooit elektriciteit opwekken.

 • bankivahoen

  Binnenkort met behulp van nano technologie zit een zonnepaneel geintegreerd in een dakpan of golfplaat. Alles wat nu gelegd wordt is oude techniek en wordt zo meteen antiek als je ziet hoeveel meeropbrengst er met die nieuwe technologie te behalen valt. Energie kon in de toekomst wel eens ongeveer gratis worden als de overheid het tenminste niet als de nieuwe melkkoe gaat zien !

 • trekker123

  Over lastenvermindering hoeven we in ieder geval geen illusies te hebben. Al zou de energie gratis zijn, linksom of rechtsom moeten de rekeningen van BV Nederland toch betaald worden. Onze bijdrage aan de staatskas bijft hoe dan ook echt wel overeind.

 • agratax2

  Wie gaat de bouw doen? Volgens Europese regelgeving zal het gaan over internationaal aan te besteden projecten. De goedkoopste is spekkoper. Tot nu toe zijn de Nederlanders bij vel van dit soort grote projecten niet de uitvoerders als het gaat over personele bezetting op de werkvloer. Moeten de molens ' Made in Netherlands' zijn of geldt ook hier de goedkoopste aanbieding is het uitgangspunt? Wat betekent deze investering dan voor onze arbeidsmarkt? Dat molens de politiek gewenste hoeveelheid Megawatt zal opleveren geloof ik direct, maar de hoeveelheid arbeidsplaatsen voor Nederlandse werknemers geloof ik niet, zolang we ons keurig aan de Brusselse afspraken houden en alleen gaan voor het ogenschijnlijk >goedkoopste<.

 • aarthamstra1

  Goed idee Jan . Door zichtig glas dat warmte opvangt . Zo zie je maar er is nog wel wat uit te vinden.

 • l coumans

  ook vanaf hier een pluim voor jan , gerust eens out of the box denken zouden er meer moeten doen.

 • Jan1986

  Als ieder huishouden over gaat op zonne energie (op eigen woning), moet je eens kijken hoeveel energie belasting dat kost voor de overheid. Zelfde als de subsiedie daar op. Waar gaan ze dat geld dan vandaan halen? Belasting naar 25% ? Meer belasting op brandstof? Erg goed voor de economie .........straks rijden er 0,5 miljoen elektrische auto's die geen wegenbelasting of belasting op brandstof betalen, is dat wel goed? Zo gaan we de oorlog nooit winnen!

 • agratax2

  vermuejan. Je legt het moderne denken bloot. De moderne tijd is aan de >specialisten< die alleen maar denken aan hun eigen enge specialisme en het geheel uit het oog verliezen.

 • R69

  Er bestaan al enkele jaren ruiten waarin zonnecellen zijn 'ingebouwd'! Doorzichtige zonnepanelen zijn dus helemaal niet onmogelijk.

 • 200113528

  mozes in jou tijd in de woestijn bestonden die dingen niet nee maar nu wel

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.