Home

Nieuws 5 reacties

60 procent van de ganzen overwintert in opvanggebied

Dordrecht – Het opvangbeleid leidt niet aanwijsbaar tot een verdere concentratie van ganzen.

In het winterseizoen 2011/2012 verbleef 59 procent van de overwinterende ganzen in opvanggebieden en dat is ongeveer evenveel als in andere jaren. Dat concludeert het Faunafonds op basis van onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Internationaal is afgesproken dat Nederland zorgt voor de instandhouding van de overwinterende populaties ganzen. Tegelijk wil de overheid de schade voor de landbouw beperken. Het beleid is erop gericht ganzen te concentreren in opvanggebieden en ze daarbuiten te verjagen. Van concentratie is echter nauwelijks sprake. Volgens de onderzoekers komt dat deels omdat de aantallen overwinterende ganzen zijn toegenomen.
De modelberekeningen waarop de aanwijzing van opvanggebieden is gebaseerd zijn achterhaald. Het verschil tussen de fourageeromstandigheden in de opvanggebieden en agrarisch gebied is volgens de onderzoekers bovendien onvoldoende. Tenslotte is een aantal locaties op minder goede plekken aangewezen. Overigens staat in het onlangs gesloten Ganzenakkoord dat de huidige opvanggebieden plaats maken van rustgebieden.
De rustgebieden worden aangewezen op basis van de historie van landbouwschade en aantallen ganzen. De studie van Sovon biedt volgens Faunafonds een goede basis hiervoor de juiste gebieden aan te wijzen.

Laatste reacties

 • Aerschot

  De rustgebieden worden aangewezen op basis van schadehistorie. En op basis van vrijwilligheid. Want er zijn legio boeren, zeker in Overijssel, die niet zitten te wachten op een aanwijzing als rustgebied. Zeker niet als de geldkraan toch dicht gaat. Want dan hebben die boeren wel de ganzen en wellicht een financiele compensatie. Regulatie van aantallen en dus schade in zomer en winter was zo gek nog niet......

 • info36

  Het is gewoon een plaag. Vroeger overwinterden de ganzen in zuidelijke landen.

 • Gijs Gans

  LTO zijn SCHULD

 • Hans Sudfryslan

  G 7 die doen er niets aan.

 • J@gertje

  Het kost een paar centen, zo'n ganzenstudie van Sovon, maar dan heb je ook wat.
  De eerste effecten dat LTO heeft haar leden op een schandalige manier laten vallen komen nu in beeld.
  Naast een groei van de populatie zomerganzen is er ook een groei van de populatie winterganzen.
  De landbouwschade zal steeds groter worden en de geldkraan wordt steeds verder afgeknepen.
  Ik doe een oproep aan alle boeren om alle schade te blijven melden wat dat is de enige manier om het tij te keren.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.