Home

Nieuws 864 x bekeken 1 reactie

Weidevogelbalans: Sterke achteruitgang weidevogels lijkt af te nemen

Nijmegen - Na jaren alleen maar negatief nieuws over het aantal weidevogels valt er nu iets positiefs te signaleren. Ging sinds de jaren '90 de weidevogelstand hard achteruit, sinds vijf jaar vlakt die achteruitgang af. Grutto en kievit zijn in die periode zelfs licht toegenomen en tureluur en veldleeuwerik gaan niet meer zo hard achteruit. Dat blijkt uit de nieuwe Weidevogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland.

Of dit een blijvende verandering is, zullen de komende jaren moeten uitwijzen. Van een echte langjarige kentering in de ontwikkeling van de weidevogelstand is echter nog geen sprake. In het verleden is de achteruitgang namelijk al eens eerder onderbroken geweest door een korte opleving.

Toch geven deze cijfers hoop volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland. Het lijkt er op dat alle partijen die betrokken zijn bij het weidevogelbeheer, steeds succesvoller de vogels helpen. Opvallend is vooral de ontwikkeling van het pakket kruidenrijk grasland: van 0 ha in 2008 naar 2.900 ha in 2011. Vergroting van het areaal kruidenrijk grasland en hoog waterpeil kunnen een impuls geven aan het herstel van weidevogelpopulaties. Dit type grasland biedt kuikens schuilgelegenheid en voedsel.

De meeste inspanningen vinden plaats in Friesland, gevolgd door Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen. De aantallen per  provincie verschillen sterk per soort. Voor de grutto en kievit is Friesland het belangrijkst. Noord-Holland is voor de slobeend belangrijk, terwijl provincies als Gelderland, Drenthe en Noord-Brabant dat zijn voor de veldleeuwerik.

Eén reactie

 • Sjaak

  'Ging sinds de jaren '90 de weidevogelstand hard achteruit, sinds vijf jaar vlakt die achteruitgang af.'

  Tjee, wat een lichtpunten....
  Het mag toch duidelijk zijn, naarmate de populatie afneemt de absolute achteruitgang ook afneemt.
  Hier in dit gebied zijn bijna geen weidevogels meer, omdat het eerst zo open landschap, middels landelijke herinrichting, dusdanig is ingericht (meer houtwallen, hagen etc.) dat de populatie van predatoren is toegenomen. Het barst nu van de buizerds, vossen, dassen....zij roven het hele gebied leeg, vossen zitten zelfs al in het dorp, dus de diversificatie neemt sterk af!
  Ook dát is natuurontwikkeling!

Of registreer je om te kunnen reageren.